fbpx
Søk
Close this search box.

Internasjonale Relasjoner

Studer på engelsk i Europa, der det skjer, og med utvekslingsmuligheter til hele verden. Det beste utgangspunktet for å studere Internasjonale relasjoner; språk, kulturforståelse og internasjonalisering 

Studer internasjonale relasjoner ved Universidad Europea i Madrid eller Valencia 

Universidad Europea

Se videoen av norske Cassandra!

Er du interessert i å lære om ulike samfunn, kulturelle tradisjoner og institusjoner rundt om i verden? Lurer du på hvorfor noen land er rikere enn andre? Hvorfor er noen i fred og andre i krig? Vil du forstå hvordan forskjellige regionale sivilisasjoner har utviklet seg, og hvordan disse egenskapene fortsetter å påvirke samfunnene i dag? 

Internasjonale relasjoner er et unikt program som adresserer disse temaene. Faget kombinerer historie og statsvitenskap, økonomi og jus, sosiologi og psykologi. Programmet gir studentene en sammenhengende tverrfaglig læreplan som gjør at studentene kan utvikle sin forståelse av hvordan mennesker, grupper, land og internasjonale organisasjoner samhandler i ulike deler av verden.

På Universidad Europea kan du studere 

  • Global Bachelor´s Degreee in international Relations  
  • Global Bachelor´s double Degree in International Business & International Relations

Praktisk informasjon

Opptakskrav

  • Pass 
  • Vitnemål 
  • Online søknad 
  • Engelsktest 
  • Skriftlig intervju

Søknadsprosessen foregår online og vi hjelper deg steg for steg gjennom hele søknadsprosessen

FAQ

Ofte stilte spørsmål

Det er ulike priser for program universitet, du kan lese hva prisene varierer mellom lenger opp på siden. 

Dersom du lurer på noe, så gjerne ta kontakt! 

Utdanningsstøtten /Basisstøtten
Kr 120.000 -årlig ( 2019/2020) blir gitt som lån, hvorav 40% av støtten omgjøres til stipend forutsatt at alle eksamener er bestått. Beløpet betales ut 2 ganger i året.

Når du har avsluttet utdanningen i utlandet, må du selv sende inn kopi av vitnemål eller endelig eksamensutskrift, slik at Lånekassen kan gjøre om lån til stipend. Omgjøringen skjer når skatteetaten sender likningen din til oss ( Lånekassen) i november, året etter at du fikk støtte. Derfor må du vente en stund før du vet hvor mye som blir gjort om til stipend.

Skolepengestøtten

Lånekassen gir skolepengestøtte til hel eller delvis dekning av skolepenger utenfor Norden med inntil kr 131.386. I tillegg kan du få inntil kr 101 800 kr mer i lån for kostbare studier,  pr år.
På Bachelor nivå fordeles beløpet på 50% lån og 50% stipend inntil kr kr 67.181. Skolepenger utover dette blir gitt som lån.

På Masternivå, vil støtte til skolepenger inntil 67 191 kroner består av 70 prosent stipend (47 034 kroner) og 30 prosent lån (20 157 kroner). Beløp over 67 191 kroner blir bare gitt som lån. Stipendandelen av skolepengestøtten er altså maksimalt 47 034 kroner.

Du må dokumentere betalte skolepenger for siste skoleår, dersom du ikke tidligere har sendt inn C-skjema med disse opplysningene. Du bør helst gjøre det etter hvert studieår.

Du får også tilskudd til hjemreisepenger, se også linken til Lånekassen for utdanning i utlan

Alle studenter anbefales å melde seg inn i ANSA. De har blant annet en god forsikringsordning for utenlandsstudenter. Denne forsikringen er skreddersydd for studenter i utlandet og inkluderer for eksempel brann, vannskader, hjemreise v/ulykke og sykdom mm.  I tillegg må du ha Europeisk Helseforsikring. Det har du automatisk som norsk statsborger, men du må kontakte Helfo for å få Helfokortet. Dette gjelder i utlandet sammen med ID eller pass.

I Spania må̊ alle studenter registrere seg i «Register of forregner» og også̊ søke om og få et N.I.E nr. Dette er noe som gjøres etter at du har kommet ned, og skolen er behjelpelig med dette. Vi har også et kontaktkontor, Homologation student service / informadrid@hostudents.com, som kan bistå med alt mulig av praktiske ting i Spania, som finne leilighet, hjelpe deg med å opprette Spansk bankkonto, NIE nummer, godkjenne det norske vitnemålet for studie i Spanian mm. Ellers er også skolen behjelpelig med dette.

Vi er behjelpelige med linker og annen info du trenger for å søke bolig. Dette er noe vi starter med etter du eventuelt har plass på universitetet. 

Meny

Trenger du hjelp?

Vi hjelper deg gratis gjennom hele søknadsprosessen. Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt.