fbpx

Internasjonale Relasjoner

Studer på engelsk i Europa, der det skjer, og med utvekslingsmuligheter til hele verden. Det beste utgangspunktet for å studere Internasjonale relasjoner; språk, kulturforståelse og internasjonalisering 

Studer ved Università Cattolica i Milano eller ved Universidad Europea i Madrid/Valencia 

Universidad Europea

Er du interessert i å lære om ulike samfunn, kulturelle tradisjoner og institusjoner rundt om i verden? Lurer du på hvorfor noen land er rikere enn andre? Hvorfor er noen i fred og andre i krig? Er du interessert i å lære hvordan internasjonale konflikter kan løses fredelig? Vil du forstå hvordan forskjellige regionale sivilisasjoner har utviklet seg, og hvordan disse egenskapene fortsetter å påvirke samfunnene i dag?  Internasjonale relasjoner er et unikt program som adresserer disse temaene. Faget kombinerer historie og statsvitenskap, økonomi og jus, sosiologi og psykologi. Programmet gir studentene en sammenhengende tverrfaglig læreplan som gjør at studentene kan utvikle sin forståelse av hvordan mennesker, grupper, land og internasjonale organisasjoner samhandler i ulike deler av verden.

På Universidad Europea kan du studere 

 • Global Bachelor´s Degreee in international Relations 
 • Bachelor´s Degree in International Relations 
 • Global Bachelor´s double Degree in International Business & International Relations

Praktisk informasjon

Opptakskrav

 • Pass 
 • Vitnemål 
 • Online søknad 
 • Engelsktest 
 • Skriftlig intervju

Søknadsprosessen foregår online og vi hjelper deg steg for steg gjennom hele søknadsprosessen

Universita cattolica

The School of Political and Social Sciences har en lang tradisjon og er blant de første fakultet som ble etablert ved Università Cattolica, så tidlig som  i 1921.

International Relations and Global Affairs (IRGA) gir studentene mulighet til å utvikle tverrfaglig kunnskap om politiske, økonomiske, historiske, sosiologiske og juridiske aspekter av komplekse internasjonale problemer. Ved å studere hvordan disse disiplinene synliggjøres, definere og analysere internasjonale relasjoner, gis studentene et godt grunnlag for videre  studier. Det gir også studentene viktige ferdigheter til å gjennomføre tverrfaglig forskning og samarbeid, og verktøyene for å forstå situasjoner i virkelige verden.
Programmets tverrfaglige tilnærming går utover språket i økonomi og jus, og tar opp de historiske, sosiale og politiske bekymringene som virkelig står på spill. 

Praktisk informasjon

Opptakskrav

 • Pass 
 • Vitnemål 
 • Online søknad 
 • Engelsktest 
 • Intervju med professor 
 • S1+S2 matte/R – matte 

Søknadsprosessen foregår online og vi hjelper deg steg for steg gjennom hele søknadsprosessen

Meny