fbpx

Data og informasjonsteknologi

Microsoft Information Systems & Web Technologies

Her finner du de ulike program som tilbys v/School of Science - European University Cyprus:

Microsoft Information Systems / Web Technologies

Degree Awarded
Den strategiske avtalen som ble oppnådd med Microsoft Kypros, gir unike konkurransefortrinn for studenter som vil studere for Bachelor of Information Systems / Web Technologies v/EUC.

Læreplanen er oppdatert for å forberede studentene på MTA-testene (Microsoft Technology Associate). MTA-kvalifikasjonen vil være en ytterligere kvalifikasjon for kandidater fra Microsoft Information Systems / Web Technologies, som gir dem en konkurransefortrinn for å komme inn på arbeidsmarkedet for IT / Web teknologiske fagpersoner.
Programmet vil være knyttet til Microsoft Innovasjonssenter og dets partnerorganisasjoner med sikte på å koble hver student opp mot et selskap i form av prosjekter og praksisplasser, og gi studentene verdifull praktisk kunnskap før oppgradering.

Programmet Microsoft Information Systems / Web Technologies gjør at studentene kan anvende teoretiske begreper for å løse virkelige problemer knyttet til web / mobil og informasjonssystemer. Kursene dekker prinsippene for informasjonssystemer, inkludert design, implementering og sikkerhet, samt å gi praktisk erfaring – å bygge hendelsesdrevne grafiske brukergrensesnittapplikasjoner ved hjelp av industristandardverktøy, integrering av databaseadministrasjonsfunksjonalitet, vurdering av web og e-handel applikasjonsstrategi og behov – som gir studentene mulighet til å reagere effektivt på markedets etterspørsel og bransjestrender.

Sammendrag
Varihet: 4 år
Oppstart: Januar og September
Utdanningsinstitutt: European University Cyprus
Type utdanning: Bachelor
Skolepenger pr år : ca 8.700 euro
Dekkes av Lånekassen

Søknads- og opptakskriterier
Ferdig utfylt søknadsskjema
Pass
Passbilde
Vitnemål/Karkterutskrift ( 1.2.3.året) – på engelsk
Bekreftelse på engelsk språkkunnskap ( enten vitemål vgs, eller egen engelsk online test- EPT)
Alternativt IELTE/TOEFL test

Hvordan søke?
Ta kontakt, så sender vi deg all nødvendig info og opptak og søknadskriterier/papirer : inger@studieriutlandet.org

Søknadsfrister
De fleste program er  det oppstart 2 ganger i året, januar og september.
Fortløpende opptak hele året.
Etter at søknad er mottatt, og alle nødvendige papirer er sendt med, vil det ta ca 3 uker før du får beskjed om resultatet. Dette får du sammen med et Admission letter.
Du vil ha en viss tid på deg til å betale reservasjonsavgiften på 1100 euro ( dette er en del av skolepengene), som er ditt endelige bevis på at du er opptatt ved universitetet.

Computer Engineering

– Data & Computer Networking
– Telecommunication

Degree Awarded
Computer Engineering programmet gir studentene den programvare, maskinvare og ingeniør ferdigheter innen elektronikk som kreves for å designe, levere og vedlikeholde raske og effektive databehandling systemer. Programmet utvikler praktiske ferdigheter gjennom omfattende prosjektarbeid, som dekker databehandling, elektronikk og innebygde systemer, samt et solid fundament i prinsippene og teorien for datateknikk.

Telekommunikasjon har vært en av de raskest voksende sektorene over hele verden, både når det gjelder teknologi og markedsbruk. Til å begynne med har vi i Europa de siste 20 årene sett et enormt opprør i bruken av trådløs telefonteknologi. Videre har USA opplevd en eksplosiv utvidelse av Wi-Fi-systemer som har erobret det trådløse datamarkedet på grunn av den høye bærbare datamaskinen og bruk av smarttelefoner. Det er en rask voksende  raskt voksende sektor med en stadig økende etterspørsel innen områder som satellittkommunikasjon, marinekommunikasjon, søk og redningskommunikasjon, intra- og intersystemkommunikasjon, fjernkontroll osv. Fokus innen  telekommunikasjon tar sikte på å forberede studenter for en karriere som praktiserende ingeniører innen telekommunikasjon.

Data og datanettverk er en av de raskest voksende sektorene  Tilkomsten av Internett og Internett-arbeid i løpet av de siste 25 årene har gitt et enormt opprør i bruken av data og datanettverk. Data og datanettverk er en viktig del av enhver moderne organisasjon, og utvikler seg fortsatt med å bringe smart telefon og allestedsnærværende datrevolusjon. Konsentrasjonen i data og datanettverk vil utstyre studentene med grunnleggende og avanserte ferdigheter innen kabel og trådløs kommunikasjon for en vellykket karriere i sektoren.

Sammendrag
Varihet: 4 år
Oppstart: Januar og September
Utdanningsinstitutt: European University Cyprus
Type utdanning: Bachelor
Skolepenger pr år : ca 9.300 euro
Dekkes av Lånekassen

Søknads- og opptakskriterier
Ferdig utfylt søknadsskjema
Pass
Passbilde
Vitnemål/Karkterutskrift ( 1.2.3.året) – på engelsk
Bekreftelse på engelsk språkkunnskap ( enten vitemål vgs, eller egen engelsk online test- EPT)
Alternativt IELTE/TOEFL test

Hvordan søke?
Ta kontakt, så sender vi deg all nødvendig info og opptak og søknadskriterier/papirer : inger@studieriutlandet.org

Søknadsfriste
De fleste program er  det oppstart 2 ganger i året, januar og september.
Fortløpende opptak hele året.
Etter at søknad er mottatt, og alle nødvendige papirer er sendt med, vil det ta ca 3 uker før du får beskjed om resultatet. Dette får du sammen med et Admission letter.
Du vil ha en viss tid på deg til å betale reservasjonsavgiften på 1100 euro ( dette er en del av skolepengene), som er ditt endelige bevis på at du er opptatt ved universitetet.

Computer Science

– Game Design
– Softwarte Engineering

The Computer Science program  dekker grunnlaget for feltet i teori og praksis, inkludert samspillet mellom maskinvare og programvare, menneskelig datagrensesnitt og den sosiale og økonomiske betydningen av informasjonsteknologi. Programmet legger vekt på fleksibel kunnskap og ferdigheter som kreves i en industri med rask forandring, slik at studentene er i stand til å evaluere, designe, vedlikeholde og oppgradere systemer på riktig måte.
Målet med Software Engineering er å gi studentene spesialisert kunnskap om livssyklusen, verktøyene, teknikkene og metodene som kan brukes til utvikling av alle typer programvare systemer.
Spillutviklingskonsentrasjonen gjør det mulig for studenten å utvikle en forståelse av de vitenskapelige og teknologiske prinsippene knyttet til design og utvikling av datamaskin- og konsollspill for både underholdning og seriøse applikasjoner.
Målene med fokusområdet er å utdanne dyktige datavitenskapere med dyp kunnskap i algoritmer, prosesser og teknologier som brukes til å lage spill, samt
gi studentene et tverrfaglig syn på spillopprettelse ved også å se behovet for spesifikke kurs fra andre fagområder som bidrar i prosessen med spillopprettelse.
Sammendrag
Varihet: 4 år
Oppstart: Januar og September
Utdanningsinstitutt: European University Cyprus
Type utdanning: Bachelor
Skolepenger pr år : ca 9.300 euro
Dekkes av Lånekassen

Søknads- og opptakskriterier
Ferdig utfylt søknadsskjema
Pass
Passbilde
Vitnemål/Karkterutskrift ( 1.2.3.året) – på engelsk
Bekreftelse på engelsk språkkunnskap ( enten vitemål vgs, eller egen engelsk online test- EPT)
Alternativt IELTE/TOEFL test

Hvordan søke?
Ta kontakt, så sender vi deg all nødvendig info og opptak og søknadskriterier/papirer : inger@studieriutlandet.org

Søknadsfriste
De fleste program er  det oppstart 2 ganger i året, januar og september.
Fortløpende opptak hele året.
Etter at søknad er mottatt, og alle nødvendige papirer er sendt med, vil det ta ca 3 uker før du får beskjed om resultatet. Dette får du sammen med et Admission letter.
Du vil ha en viss tid på deg til å betale reservasjonsavgiften på 1100 euro ( dette er en del av skolepengene), som er ditt endelige bevis på at du er opptatt ved universitetet.