fbpx

Studèr Medisin i Roma, eller på Kypros

På Kypros v/ European University Cypros, som er svært stolt over å ha en Nobelsprisvinnere i lærerstaben, eller i Roma – v/ Università Cattolioca- en av de beste medisinutdanninger i hele Italia.

Medisin - utdanning

Studèr i Roma, eller på Kypros.

Ta kontakt for å få hjelp til å søke til medisinutdanning!

Studier i utlandet hjelper deg kostnadsfritt med hele søknads- og opptaksprosessen, samt hjelper deg med å finne bosted og annet du måtte trenge hjelp til i et nytt og frmmed land.

 

Medisinutdanning på Kypros 

Med topp moderne teknologi tiltrekker European University Cyprus seg akademikere og studenter fra hele verden.
European University Cyprus har et omdømme for excellence i undervisning, innovasjon og forskning.

European University Cyprus er rangert blant  QS TOP UNIVERSITETER (QS StarsTM). Universitetet innehar den høyeste fem stjerneklassifiseringen i undervisning, fasiliteter inklusiv  sosialt ansvar og internasjonalisering.
 
Varighet: 6 år Studielån/Stipend: Ja
Heltid/Deltid: Heltid
Søknadsfrist: Kontinuerlig hele året
Utdanningsinstitutt: Studier i Utlandet
Type utdanning: Profesjonsstudium

Oppstart: September – Nikosia

Se nedenfor detaljert info om søknadskriterier og inn hold i program

Medisinutdanning i Roma

Università Cattolica er internasjonalt anerkjent for sin School of Medisin & Kirurgi. Universitetet har undervist i medisin helt siden 1961. Universitetet er tilknyttet Agostino Gemelli Universitetssykehus, som åpnet i november 1964.

Universitetet er kjent for sin “Excellence” i forskning.  Dette betyr blant annet at 43 fakultetsledere er oppført blant topp italiensk forskere. Universitetssykehuset er rangert som nr 1 for antall nasjonale ikke-kommersielle kliniske forsøk, og det
sykehus i Italia som årlig behandler flest kreftpasienter.

Varighet: 6 år
Studielån/Stipend: Ja
Heltid/Deltid: Heltid
Søknad: Åpner oktober året før oppstart. Online øving åpner oktober året før oppstart. Se under.
Opptaksprøve: 27 februar hvert år. Ta kontakt for mer info !
Utdanningsinstitutt: Studier i Utlandet
Type utdanning: Profesjonsstudium

Oppstart: September – Roma

Se nedenfor detaljert info om søknadskriterier og innhold i program.

Medisinutdanning v/Università Cattolica i Roma

Opptakstest i slutten av februar hvert år. Øving til testen åpner ca 10. oktober! Ta kontakt for innlogging og søknadsskjema.

  • Opptakstest betyr alt.
  • 100% Engelsk
  • Antall plasser Internasjonale studenter : 50
  • Opptakskrav : Opptakstest i slutten av februar hvert år. Multiple choice .
  • 65 spørsmål innenfor fagene : 18 Biologi, 12 Kjemi, 8 Fysikk & Matematikk, 2 Genrell kunnskap, 20 Logisk ressonement/tall- og verbalforståelse, og 5 innenfor etikk, kultur og religion

Medisinutdanning v/ European University Cyprus

Fortløpende opptak- hele året. Ta kontakt for søknadsskjema og nøyaktig fremgangsmåte. Søknand fra Norge foregår gjennom Studier i Utlandet.

  • 100% Engelsk
  • Antall plasser: 100
  • All undervisning på Engelsk
  • Opptakskra: Biologi + ett av de følgende fag: Kjemi/matematikk/ fysikk
  • Karakterkrav 4.5 eller bedre

FAQ

Ofte stilte spørsmål

Ved begge universitet koster utdanningen ca 20.000 euro i året

Utdanningsstøtten /Basisstøtten
Kr 120.000 -årlig ( 2019/2020) blir gitt som lån, hvorav 40% av støtten omgjøres til stipend forutsatt at alle eksamener er bestått. Beløpet betales ut 2 ganger i året.

Når du har avsluttet utdanningen i utlandet, må du selv sende inn kopi av vitnemål eller endelig eksamensutskrift, slik at Lånekassen kan gjøre om lån til stipend. Omgjøringen skjer når skatteetaten sender likningen din til oss ( Lånekassen) i november, året etter at du fikk støtte. Derfor må du vente en stund før du vet hvor mye som blir gjort om til stipend.

Skolepengestøtten

Lånekassen gir skolepengestøtte til hel eller delvis dekning av skolepenger utenfor Norden med inntil kr 131.386. I tillegg kan du få inntil kr 101 800 kr mer i lån for kostbare studier,  pr år.
På Bachelor nivå fordeles beløpet på 50% lån og 50% stipend inntil kr kr 67.181. Skolepenger utover dette blir gitt som lån.

På Masternivå, vil støtte til skolepenger inntil 67 191 kroner består av 70 prosent stipend (47 034 kroner) og 30 prosent lån (20 157 kroner). Beløp over 67 191 kroner blir bare gitt som lån. Stipendandelen av skolepengestøtten er altså maksimalt 47 034 kroner.

Du må dokumentere betalte skolepenger for siste skoleår, dersom du ikke tidligere har sendt inn C-skjema med disse opplysningene. Du bør helst gjøre det etter hvert studieår.

Du får også tilskudd til hjemreisepenger, se også linken til Lånekassen for utdanning i utlan

Alle studenter anbefales å melde seg inn i ANSA. De har blant annet en god forsikringsordning for utenlandsstudenter. Denne forsikringen er skreddersydd for studenter i utlandet og inkluderer for eksempel brann, vannskader, hjemreise v/ulykke og sykdom mm.  I tillegg må du ha Europeisk Helseforsikring. Det har du automatisk som norsk statsborger, men du må kontakte Helfo for å få Helfokortet. Dette gjelder i utlandet sammen med ID eller pass.

I Spania må̊ alle studenter registrere seg i «Register of forregner» og også̊ søke om og få et N.I.E nr. Dette er noe som gjøres etter at du har kommet ned, og skolen er behjelpelig med dette. Vi har også et kontaktkontor, Homologation student service / informadrid@hostudents.com, som kan bistå med alt mulig av praktiske ting i Spania, som finne leilighet, hjelpe deg med å opprette Spansk bankkonto, NIE nummer, godkjenne det norske vitnemålet for studie i Spanian mm. Ellers er også skolen behjelpelig med dette.

Vi formidler bomuligheter også.
Kypros her

For Roma, ta kontakt.