fbpx

Medisinstudier
Roma - Kypros - Budapest - Hamburg

På Kypros v/ European University Cypros, som er svært stolt over å ha en Nobelsprisvinnere i lærerstaben, eller i Roma – v/ Università Cattolioca- en av de beste medisinutdanninger i hele Italia.
Semmelweis i Budapest,  Sentral-Europas mes prestisjetuneg universitet innenfor medisin og forskning, og nå vår NYHET i Hamburg v/UMCH

Studèr i Roma, på Kypros, i Budapest, eller i Hamburg.

Profesjonssutdanning – 6 år.

Vi jobber med følgende land/byer og universitet

  • European University Cyprus
  • Università Cattolica i Roma
  • Semmelweis University Budapest
  •  UMCH Hamburg


Legeyrket er et harmonisert yrke innen EU/EØS og Sveits. Det vil si at dersom du oppnår autorisasjon som lege i et av landene, vil du rett til autorisasjon i Norge, samt i resten av EU/EØS/Sveits

Her er en oversikt over hvilke grader/titler/diplomer de ulike harmoniserte utdanningene i EØS-landene som er omfattet av harmoniseringsordninge: https://lovdata.no/static/SF/sf-20081008-1130-01-08.pdf?timestamp=1507892643000

Ta kontakt med Studier i utlandet. Vi hjelper deg kostnadsfritt med hele søknads- og opptaksprosessen, informasjon om bosted, samt gir deg annen nyttig informasjon på veien.

 

Medisinutdanning på Kypros

European University Cyprus har toppmoderne teknologi, er svært anerkjente for sine studier innen medisin og helsefag, og tiltrekker seg akademikere og studenter fra hele verden.
European University Cyprus har et omdømme for excellence i undervisning, innovasjon og forskning.EUC er svært stolt over å ha en Nobelsprisvinner i kjemi i sitt medisinske fakultet
Undervisning på engelsk, alle 6 år.
 
Varighet: 6 år
Studielån/Stipend
: Ja
Heltid/Deltid: Heltid
Søknadsfrist: Kontinuerlig hele året
Utdanningsinstitutt: Studier i Utlandet
Type utdanning: Profesjonsstudium

Oppstart: September – Nikosia

 Se detaljert innhold om søknadskriterier, og innhold  i program nedenfor, og/eller ta kontakt med oss.

Medisinutdanning i Roma

Università Cattolica er internasjonalt anerkjent for sin School of Medisin & Kirurgi. Universitetet har undervist i medisin helt siden 1961. Universitetet er tilknyttet Agostino Gemelli Universitetssykehus, som åpnet i november 1964.

Universitetet er kjent for sin “Excellence” i forskning.  Dette betyr blant annet at 43 fakultetsledere er oppført blant topp italiensk forskere. Universitetssykehuset er rangert som nr 1 for antall nasjonale ikke-kommersielle kliniske forsøk, og det
sykehus i Italia som årlig behandler flest kreftpasienter.

Varighet: 6 år
Studielån/Stipend: Ja
Heltid/Deltid: Heltid
Søknad: Åpner oktober året før oppstart. Online øving åpner oktober året før oppstart. Se under.
Opptaksprøve: 27 februar hvert år. Ta kontakt for mer info !
Utdanningsinstitutt: Studier i Utlandet
Type utdanning: Profesjonsstudium

Oppstart: September – Roma

Se nedenfor detaljert info om søknadskriterier og innhold i program.

Du kan også se en video fra fakultetet her

Medisinutdanning i Budapest - Ungarn, v/Semmelweis University​

Semmelweis University, School of Medicine har lange tradisjoner og dype røtter i Ungarsk Historie.
Universitetet ble grunnlagt i 1769, og har i dag ca 11.000 studenter, hvorav ca 4,.000 ved det medisinske fakultet.
 Semmelweis har i alle disse årene vært ett av Sentral-Europas mest prestisjetunge universiteter innen medisin og helsefaglig forskning. I mange år har Semmelweis drevet engelskspråklig undervisning i medisin og odontologi for internasjonale studenter, og har tiltrukket seg mange norske studenter.
I 2010 oppnådde universitetet tittelen ” Forsknings Universitet”  pga sin høye ranking internasjonalt, og innad i Ungarn.

Semmelweis har en avtale med Stavanger Universitetessykehus. Det betyr at norske studenter har mulighet for å ta sitt 6. og siste år i stavanger- Norge. Det er kun snakk om 12 plasser, så det vil være en konkurranse om disse plassene.
Ved det medisinske fakultet er ca  50% er internasjonale studenter.

Varighet: 6 år
Studielån/Stipend: Dekkes av Lånekassen
Heltid/Deltid: Heltid
Søknad: Åpner i Januar/Februar.
Opptaksprøve: Dato for 2021 er ennå ikke bestemt. Ta kontakt for nærmere info.
Utdanningsinstitutt: Studier i Utlandet
Type utdanning: Profesjonsstudium

Oppstart: September- Budapest

Se nedenfor detaljert info om søknadskriterier og innhold i program.

Start video

Medisinutdanning i hjertet av Hamburg- UMCH

University Targu Mures Medical Campus Hamburg (UMCH) er den tyske grenen av George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Sciences, and Technology of Targu Mures  i Bulgaria.

Medisinske studier ved UMCH i Hamburg er basert på verdiene og erfaringen til den anerkjente og tradisjonelle UMFST, som har stått for fremragende forskning og undervisning i over 70 år. UMFST er et statsuniversitet som ligger i den rumenske byen Targu Mures i regionen Transylvania. Med mer enn 11 000 studenter og 3 medisinske fakulteter (humanmedisin, odontologi og farmasi), er det det største medisinske universitetet i landet.

Varighet: 6 år
Studielån/Stipend: Dekkes av Lånekassen
Heltid/Deltid: Heltid
Søknad: Hele året
Opptak: Multiple Choice test- generell kunnskap, biologi & kjemi
Intervju for motivasjon og engelsk nivå
Utdanningsinstitutt: Studier i Utlandet
Type utdanning:
Profesjonsstudium
Oppstart: September- Hamburg

Se vidio fra UMCH her

Nedenfor detaljert info om søknadskriterier og innhold i program.

Medisinutdanning v/ European University Cyprus

Fortløpende opptak- hele året. Ta kontakt for søknadsskjema og nøyaktig fremgangsmåte. Søknand fra Norge foregår gjennom Studier i Utlandet.

Medisinutdanning v/ Semmelweis Budapest

Søknadsprosess åpner i Januar/februar.
Ta kontakt for søknadsprosedyre og Entrance Exams. Søknand fra Norge foregår gjennom Studier i Utlandet.

Medisinutdanning v/Università Cattolica i Roma

Opptakstest i slutten av februar hvert år. Øving til testen åpner ca 10. oktober! Ta kontakt for innlogging og søknadsskjema.

Medisinutdanning v/UMCH Hamburg

Opptak hele året

FAQ

Ofte stilte spørsmål

Ved begge universitet koster utdanningen ca 20.000 euro i året

Utdanningsstøtten /Basisstøtten
Kr 120.000 -årlig ( 2019/2020) blir gitt som lån, hvorav 40% av støtten omgjøres til stipend forutsatt at alle eksamener er bestått. Beløpet betales ut 2 ganger i året.

Når du har avsluttet utdanningen i utlandet, må du selv sende inn kopi av vitnemål eller endelig eksamensutskrift, slik at Lånekassen kan gjøre om lån til stipend. Omgjøringen skjer når skatteetaten sender likningen din til oss ( Lånekassen) i november, året etter at du fikk støtte. Derfor må du vente en stund før du vet hvor mye som blir gjort om til stipend.

Skolepengestøtten

Lånekassen gir skolepengestøtte til hel eller delvis dekning av skolepenger utenfor Norden med inntil kr 131.386. I tillegg kan du få inntil kr 101 800 kr mer i lån for kostbare studier,  pr år.
På Bachelor nivå fordeles beløpet på 50% lån og 50% stipend inntil kr kr 67.181. Skolepenger utover dette blir gitt som lån.

På Masternivå, vil støtte til skolepenger inntil 67 191 kroner består av 70 prosent stipend (47 034 kroner) og 30 prosent lån (20 157 kroner). Beløp over 67 191 kroner blir bare gitt som lån. Stipendandelen av skolepengestøtten er altså maksimalt 47 034 kroner.

Du må dokumentere betalte skolepenger for siste skoleår, dersom du ikke tidligere har sendt inn C-skjema med disse opplysningene. Du bør helst gjøre det etter hvert studieår.

Du får også tilskudd til hjemreisepenger, se også linken til Lånekassen for utdanning i utlan

Alle studenter anbefales å melde seg inn i ANSA. De har blant annet en god forsikringsordning for utenlandsstudenter. Denne forsikringen er skreddersydd for studenter i utlandet og inkluderer for eksempel brann, vannskader, hjemreise v/ulykke og sykdom mm.  I tillegg må du ha Europeisk Helseforsikring. Det har du automatisk som norsk statsborger, men du må kontakte Helfo for å få Helfokortet. Dette gjelder i utlandet sammen med ID eller pass.

I Spania må̊ alle studenter registrere seg i «Register of forregner» og også̊ søke om og få et N.I.E nr. Dette er noe som gjøres etter at du har kommet ned, og skolen er behjelpelig med dette. Vi har også et kontaktkontor, Homologation student service / informadrid@hostudents.com, som kan bistå med alt mulig av praktiske ting i Spania, som finne leilighet, hjelpe deg med å opprette Spansk bankkonto, NIE nummer, godkjenne det norske vitnemålet for studie i Spanian mm. Ellers er også skolen behjelpelig med dette.

Vi formidler bomuligheter også.
Kypros her

For Roma, ta kontakt.