fbpx

Medisinstudier
Roma - Kypros - Budapest - Hamburg - Frankfurt - Katowice

GENERELL INFORMASJON

Legeyrket er et harmonisert yrke innen EU/EØS og Sveits. Det vil si at dersom du oppnår autorisasjon som lege i et av landene, vil du rett til autorisasjon i Norge, samt i resten av EU/EØS/Sveits 

European University - Kypros/Frankfurt

European University Cyprus nå også med campus i Frankfurt – har toppmoderne teknologi, er svært anerkjente for sine studier innen medisin og helsefag, og tiltrekker seg akademikere og studenter fra hele verden.
European University Cyprus har et omdømme for excellence i undervisning, innovasjon og forskning.EUC er svært stolt over å ha  to Nobelsprisvinnere i kjemi i sitt medisinske fakultet. den siste så sent som i 2015.

Universitetet har et nytt og moderne «Simulator Sykehus» inne på selve campus, med akuttavdeling, overvåkning, sengepost mm.

 

 

School of Medicine ble grunnlagt i samarbeid med fremtredende forskere fra Kypros og i utlandet, som har markert seg i verdenskjente medisinske institusjoner og sentre. Undervisningen foregår på engelsk.  For å fullføre doktorgrad i medisin kreves en minimum  arbeidsbelastning på 5.500 timer med teoretisk og praktisk opplæring, tilsvarende 360 ​​studiepoeng over 6år. Ingen «premedisinsk» kurs kreve.
Læreplanen er ferdighetsbaserte og studentene møter klinisk opplæring fra sitt første studieår. Denne praktiske tilnærming opprettholdes gjennom de seks studieårene. School of Medicine  tilbyr høykalibrert utdanning innen medisin og helse, rettet mot innbyggere på Kypros og internasjonale medisinstudentkandidater fra Europa, Asia, Amerika, Afrika og Midtøsten.

Det Europeiske Universitetet Kypros` utdanningsmodell gjør det mulig for kandidater å fungere hvor som helst innen EU og også andre internasjonale helsevesen.
Opplæringen av studentene ved European University Cyprus ’School of Medicine har en grunnholdning om å utdanne oppdaterte, kompetente, etiske og fullt tilpasningsdyktige leger med ressurser nødvendige for å møte de uunngåelige endringene i feltet som utvikler seg over tid. Dette betyr også å gi studentene   de mest effektive kliniske ferdighetene, et bredt kunnskapsgrunnlag og implementering av profesjonell etikk og menneskerettigheter innen medisin 

Praktisk informasjon

Opptakskrav

 • Pass  
 • Vitnemål : krever 4,5 i snitt eller bedre 
 • Online søknad 
 • Engelsktest 
 • Intervju med professor 
 • Du må ha biologi + enten  matematikk/kjemi/fysikk 

Søknadsprosessen foregår online og vi hjelper deg steg for steg gjennom hele søknadsprosessen

Semmelweis university i budapest

Semmelweis University, School of Medicine har lange tradisjoner og dype røtter i Ungarsk Historie.
Universitetet ble grunnlagt i 1769, og har i dag ca 11.000 studenter, hvorav ca 4,.000 ved det medisinske fakultet.
 Semmelweis har i alle disse årene vært ett av Sentral-Europas mest prestisjetunge universiteter innen medisin og helsefaglig forskning. I mange år har Semmelweis drevet engelskspråklig undervisning i medisin og odontologi for internasjonale studenter, og har tiltrukket seg mange norske studenter.
I 2010 oppnådde universitetet tittelen Forsknings Universitet  pga. sin høye ranking internasjonalt, og innad i Ungarn.

Semmelweis har en avtale med Stavanger Universitetessykehus. Det betyr at norske studenter har mulighet for å ta sitt 6. og siste år i stavanger. Det er kun snakk om 12 plasser, så det vil være en konkurranse om disse plassene.

Praktisk informasjon

Opptakskrav

Det er en opptakstest som vil foregå online. Du må ikke ha spesielle fagkrav for å kunnes søke.Testen er en multiple choice, der emnene er hentet fra områdene: Biologi og Kjemi. I tillegg er det en engelsk todelt språktest: en generell engelsk språklig test og en test innen naturvitenskaplig terminologi.

Etter at testen er utført, vil du ha et intervju med en professor. Den vi også inneholde en faglig del. Du finner informasjon om  testen her

Søknadsprosessen åpner i januar og vi hjelper deg med hele prosessen. 

umch hamburg

Medisinske studier ved UMCH i Hamburg er basert på verdiene og erfaringen til den anerkjente og tradisjonelle UMFST, som har stått for fremragende forskning og undervisning i over 70 år. UMFST er et statsuniversitet som ligger i den rumenske byen Targu Mures i regionen Transylvania. Med mer enn 11 000 studenter og 3 medisinske fakulteter (humanmedisin, odontologi og farmasi), er det det største medisinske universitetet i landet.

Se video fra UMCH her

 
 

Praktisk informasjon

Opptakskrav

Det er en opptaksprøve i tillegg til søknad, denne foregår online og er en multiple choice test. Emnene er hentet fra biologi og kjemi. 75 spørsmål totalt: 25 kjemi, 25 biologi og 25 common knowledge spørsmål. 

For å bestå testen må du ha min. 50% korrekt, du har mulighet til å ta testen 3 ganger!

Du skal også ta en engelsktest og etter opptaksprøven er fullført skal du gjennomføre et intervju med en professor. Dette er for å finne ut av motivasjonen din og for å bli bedre kjent med deg. 

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg steg for steg. 

Academy of Silesia University of Technology, Katowice i Polen

Katowice School of Technology ble grunnlagt  15. desember 2003 Målet med skolen er å utdanne studenter i professjoner innen høyere utdanning.
Alle akademiske program følger regler for nasjonal utdanning og er godkjent av Statens akkrediteringskommisjon.
Vår prioritet er å utdanne studenter på en slik måte at de er svært godt forberedt til jobben sin. Katowice School of Technology er den første tekniske og kunstneriske private  skolen i Schlesien som tilbyr både bachelor- og mastergradsprogrammer.
Skolen har tilbudt medisinutdanning i 5 år på polsk, for polske studneter. Nå åpner de også dette medisinstudiet på engelsk for internasjonale studenter.medisin
 

 

Se video fra Silesia  her

 
 

Praktisk informasjon

Opptakskrav

Du må ha endelig vitnemål for å kunne søke.
Har du biologi og ett av de andre realfagne dine på vitnemålet behøver du ikke å ta multiple choice tets i kjemi og biologi.

I tillegg teller karakterer og en offisiell engelsk test (B2 nivå).

Universitetet ønsker internasjonale studenter, derfor vil det kanskje være litt enklere å komme inn på dette studiet de 2 først årene.

Ta kontakt for mer informasjon angående ny opptaksprosedyre og søknadsfrist

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg steg for steg. 

universita cattolica i roma

Università Cattolica er internasjonalt anerkjent for sin School of Medisin & Kirurgi. Universitetet har undervist i medisin helt siden 1961. Universitetet er tilknyttet Agostino Gemelli Universitetssykehus, som åpnet i november 1964.

Universitetet er kjent for sin «Excellence» i forskning.  Dette betyr blant annet at 43 fakultetsledere er oppført blant topp italiensk forskere. Universitetssykehuset er rangert som nr 1 for antall nasjonale ikke-kommersielle kliniske forsøk, og det sykehuset i Italia som årlig behandler flest kreftpasienter.

Blir Paven syk, er det dette sykehuset som behandler ham.

 
 

Praktisk informasjon

Opptakskrav

Opptakstesten er avgjørende for om du kommer inn. Den avholdes 21. mars i Oslo (Nydalen). Testen består av 65 oppgaver, multiple Choice, på 65 minutter. Minimum score for at du består testen er 15 riktige, men du må antakelig opp i 37 riktige svar for å sikre at du kommer inn.

 • 18 i biologi
 • 12 i kjemi
 • 8 i Fysikk og matematikk
 • 2 i generell kunnskap
 • 20 i logisk resonnement, tallforståelse, og verbal forståelse
 • 5 i etikk, kultur og religion 

Ta kontakt med oss for mer informasjon. 

FAQ

Ofte stilte spørsmål

Utdanningsstøtten /Basisstøtten
Kr 120.000 -årlig ( 2019/2020) blir gitt som lån, hvorav 40% av støtten omgjøres til stipend forutsatt at alle eksamener er bestått. Beløpet betales ut 2 ganger i året.

Når du har avsluttet utdanningen i utlandet, må du selv sende inn kopi av vitnemål eller endelig eksamensutskrift, slik at Lånekassen kan gjøre om lån til stipend. Omgjøringen skjer når skatteetaten sender likningen din til oss ( Lånekassen) i november, året etter at du fikk støtte. Derfor må du vente en stund før du vet hvor mye som blir gjort om til stipend.

Skolepengestøtten

Lånekassen gir skolepengestøtte til hel eller delvis dekning av skolepenger utenfor Norden med inntil kr 131.386. I tillegg kan du få inntil kr 101 800 kr mer i lån for kostbare studier,  pr år.
På Bachelor nivå fordeles beløpet på 50% lån og 50% stipend inntil kr kr 67.181. Skolepenger utover dette blir gitt som lån.

På Masternivå, vil støtte til skolepenger inntil 67 191 kroner består av 70 prosent stipend (47 034 kroner) og 30 prosent lån (20 157 kroner). Beløp over 67 191 kroner blir bare gitt som lån. Stipendandelen av skolepengestøtten er altså maksimalt 47 034 kroner.

Du må dokumentere betalte skolepenger for siste skoleår, dersom du ikke tidligere har sendt inn C-skjema med disse opplysningene. Du bør helst gjøre det etter hvert studieår.

Du får også tilskudd til hjemreisepenger, se også linken til Lånekassen for utdanning i utlan

Alle studenter anbefales å melde seg inn i ANSA. De har blant annet en god forsikringsordning for utenlandsstudenter. Denne forsikringen er skreddersydd for studenter i utlandet og inkluderer for eksempel brann, vannskader, hjemreise v/ulykke og sykdom mm.  I tillegg må du ha Europeisk Helseforsikring. Det har du automatisk som norsk statsborger, men du må kontakte Helfo for å få Helfokortet. Dette gjelder i utlandet sammen med ID eller pass.

I Spania må̊ alle studenter registrere seg i «Register of forregner» og også̊ søke om og få et N.I.E nr. Dette er noe som gjøres etter at du har kommet ned, og skolen er behjelpelig med dette. Vi har også et kontaktkontor, Homologation student service / informadrid@hostudents.com, som kan bistå med alt mulig av praktiske ting i Spania, som finne leilighet, hjelpe deg med å opprette Spansk bankkonto, NIE nummer, godkjenne det norske vitnemålet for studie i Spanian mm. Ellers er også skolen behjelpelig med dette.

Meny