fbpx

Medisinstudier
Roma - Kypros - Budapest - Hamburg - Frankfurt

På Kypros v/ European University Cypros, som er svært stolt over å ha en Nobelsprisvinnere i lærerstaben, eller i Roma – v/ Università Cattolioca- en av de beste medisinutdanninger i hele Italia.
Semmelweis i Budapest,  Sentral-Europas mes prestisjetuneg universitet innenfor medisin og forskning, og nå vår NYHET i Hamburg v/UMCH

Studèr i Roma, på Kypros, i Frankfurt, i Budapest, eller i Hamburg

Profesjonssutdanning – 6 år.

Vi jobber med følgende land/byer og universitet

  • European University Cyprus. Nå også med campus i Frankfurt.
  • Università Cattolica i Roma
  • Semmelweis University Budapest
  •  UMCH Hamburg

Legeyrket er et harmonisert yrke innen EU/EØS og Sveits. Det vil si at dersom du oppnår autorisasjon som lege i et av landene, vil du rett til autorisasjon i Norge, samt i resten av EU/EØS/Sveits

Her er en oversikt over hvilke grader/titler/diplomer de ulike harmoniserte utdanningene i EØS-landene som er omfattet av harmoniseringsordninge: https://lovdata.no/static/SF/sf-20081008-1130-01-08.pdf?timestamp=1507892643000

Ta kontakt med Studier i utlandet andrea@studieriutlandet.org
Vi hjelper deg kostnadsfritt med hele søknads- og opptaksprosessen, informasjon om bosted, samt gir deg annen nyttig informasjon på veien

 

Medisinutdanning v/European University Cyprus og Frankfurt

European University Cyprus har toppmoderne teknologi, er svært anerkjente for sine studier innen medisin og helsefag, og tiltrekker seg akademikere og studenter fra hele verden.
European University Cyprus har et omdømme for excellence i undervisning, innovasjon og forskning.EUC er svært stolt over å ha  to Nobelsprisvinnere i kjemi i sitt medisinske fakultet. den siste så sent som i 2015.
Universitetet har et nytt og moderne «Simulator Sykehus» inne på selve campus, med akuttavdeling, overvåkning, sengepost mm.
School of Medicine ble grunnlagt i samarbeid med fremtredende forskere fra Kypros og i utlandet, som har markert seg i verdenskjente medisinske institusjoner og sentre. Undervisningen foregår på engelsk. 
For å fullføre doktorgrad i medisin kreves en minimum  arbeidsbelastning på 5.500 timer med teoretisk og praktisk opplæring, tilsvarende 360 ​​studiepoeng over 6år. Ingen «premedisinsk» kurs kreve.
 
Læreplanen er ferdighetsbaserte og studentene møter klinisk opplæring fra sitt første studieår. Denne praktiske tilnærming opprettholdes gjennom de seks studieårene. School of Medicine  tilbyr høykalibrert utdanning innen medisin og helse, rettet mot innbyggere på Kypros og internasjonale medisinstudentkandidater fra Europa, Asia, Amerika, Afrika og Midtøsten.
 
Det Europeiske Universitetet Kypros` utdanningsmodell gjør det mulig for kandidater å fungere hvor som helst innen EU og også andre internasjonale helsevesen.
Opplæringen av studentene ved European University Cyprus ’School of Medicine har en grunnholdning om å utdanne oppdaterte, kompetente, etiske og fullt tilpasningsdyktige leger med ressurser nødvendige for å møte de uunngåelige endringene i feltet som utvikler seg over tid. Dette betyr også å gi studentene   de mest effektive kliniske ferdighetene, et bredt kunnskapsgrunnlag og implementering av profesjonell etikk og menneskerettigheter innen medisin

 
Varighet: 6 år
Studielån/Stipend
: Ja
Søknadsfrist: Kontinuerlig hele året
Type utdanning: Profesjonsstudium

Oppstart: September – Nikosia og Frankfurt

 Se detaljert innhold om søknadskriterier, og innhold  i program nedenfor, og ta kontakt med oss for søknadsprosess andrea@studieriutlandet.org

Medisinutdanning European University Cyprus og Frankfurt

Søknand fra Norge foregår gjennom Studier i Utlandet.

Medisinutdanning i Budapest - Ungarn, v/Semmelweis University​

Semmelweis University, School of Medicine har lange tradisjoner og dype røtter i Ungarsk Historie.
Universitetet ble grunnlagt i 1769, og har i dag ca 11.000 studenter, hvorav ca 4,.000 ved det medisinske fakultet.
 Semmelweis har i alle disse årene vært ett av Sentral-Europas mest prestisjetunge universiteter innen medisin og helsefaglig forskning. I mange år har Semmelweis drevet engelskspråklig undervisning i medisin og odontologi for internasjonale studenter, og har tiltrukket seg mange norske studenter.
I 2010 oppnådde universitetet tittelen » Forsknings Universitet»  pga sin høye ranking internasjonalt, og innad i Ungarn.

Semmelweis har en avtale med Stavanger Universitetessykehus. Det betyr at norske studenter har mulighet for å ta sitt 6. og siste år i stavanger- Norge. Det er kun snakk om 12 plasser, så det vil være en konkurranse om disse plassene.
Ved det medisinske fakultet er ca  50% er internasjonale studenter.

Varighet: 6 år
Studielån/Stipend: Dekkes av Lånekassen
Søknad: Åpner i Januar/Februar.
Opptaksprøve: Dato for 2021 er ennå ikke bestemt. Ta kontakt for nærmere info.
Type utdanning: Profesjonsstudium

Oppstart: September- Budapest

Se detaljert innhold om søknadskriterier, og innhold  i program nedenfor, og ta kontakt med oss for søknadsprosess andrea@studieriutlandet.org

Start video

Medisinutdanning v/ Semmelweis Budapest

Søknand fra Norge foregår gjennom Studier i Utlandet.

Medisinutdanning i hjertet av Hamburg- UMCH

University Targu Mures Medical Campus Hamburg (UMCH) er den tyske grenen av George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Sciences, and Technology of Targu Mures  i Bulgaria.

Medisinske studier ved UMCH i Hamburg er basert på verdiene og erfaringen til den anerkjente og tradisjonelle UMFST, som har stått for fremragende forskning og undervisning i over 70 år. UMFST er et statsuniversitet som ligger i den rumenske byen Targu Mures i regionen Transylvania. Med mer enn 11 000 studenter og 3 medisinske fakulteter (humanmedisin, odontologi og farmasi), er det det største medisinske universitetet i landet.

Varighet: 6 år
Studielån/Stipend: Dekkes av Lånekassen
Søknad: Hele året
Opptak: Multiple Choice test- generell kunnskap, biologi & kjemi
Intervju for motivasjon og engelsk nivå
Type utdanning:
Profesjonsstudium
Oppstart: September- Hamburg

Se video fra UMCH her

Se detaljert innhold om søknadskriterier, og innhold  i program nedenfor, og ta kontakt med oss for søknadsprosess andrea@studieriutlandet.org

Medisinutdanning v/UMCH Hamburg

Søknand fra Norge foregår gjennom Studier i Utlandet.

Medisinutdanning i Roma

Università Cattolica er internasjonalt anerkjent for sin School of Medisin & Kirurgi. Universitetet har undervist i medisin helt siden 1961. Universitetet er tilknyttet Agostino Gemelli Universitetssykehus, som åpnet i november 1964.

Universitetet er kjent for sin «Excellence» i forskning.  Dette betyr blant annet at 43 fakultetsledere er oppført blant topp italiensk forskere. Universitetssykehuset er rangert som nr 1 for antall nasjonale ikke-kommersielle kliniske forsøk, og det
sykehus i Italia som årlig behandler flest kreftpasienter.

Blir Paven syk, er det dette sykehuset som behandler ham.

Varighet: 6 år
Studielån/Stipend: Ja
Søknad: Åpner oktober året før oppstart. Online øving åpner oktober året før oppstart. Se under.
Opptaksprøve:I slutten av mars hvert år. Ta kontakt for mer info !
Type utdanning: Profesjonsstudium

Oppstart: September – Roma

 Se detaljert innhold om søknadskriterier, og innhold  i program nedenfor, og ta kontakt med oss for søknadsprosess andrea@studieriutlandet.org

Du kan også se en video fra fakultetet her

Medisinutdanning v/Università Cattolica i Roma

Søknand fra Norge foregår gjennom Studier i Utlandet.

FAQ

Ofte stilte spørsmål

Utdanningsstøtten /Basisstøtten
Kr 120.000 -årlig ( 2019/2020) blir gitt som lån, hvorav 40% av støtten omgjøres til stipend forutsatt at alle eksamener er bestått. Beløpet betales ut 2 ganger i året.

Når du har avsluttet utdanningen i utlandet, må du selv sende inn kopi av vitnemål eller endelig eksamensutskrift, slik at Lånekassen kan gjøre om lån til stipend. Omgjøringen skjer når skatteetaten sender likningen din til oss ( Lånekassen) i november, året etter at du fikk støtte. Derfor må du vente en stund før du vet hvor mye som blir gjort om til stipend.

Skolepengestøtten

Lånekassen gir skolepengestøtte til hel eller delvis dekning av skolepenger utenfor Norden med inntil kr 131.386. I tillegg kan du få inntil kr 101 800 kr mer i lån for kostbare studier,  pr år.
På Bachelor nivå fordeles beløpet på 50% lån og 50% stipend inntil kr kr 67.181. Skolepenger utover dette blir gitt som lån.

På Masternivå, vil støtte til skolepenger inntil 67 191 kroner består av 70 prosent stipend (47 034 kroner) og 30 prosent lån (20 157 kroner). Beløp over 67 191 kroner blir bare gitt som lån. Stipendandelen av skolepengestøtten er altså maksimalt 47 034 kroner.

Du må dokumentere betalte skolepenger for siste skoleår, dersom du ikke tidligere har sendt inn C-skjema med disse opplysningene. Du bør helst gjøre det etter hvert studieår.

Du får også tilskudd til hjemreisepenger, se også linken til Lånekassen for utdanning i utlan

Alle studenter anbefales å melde seg inn i ANSA. De har blant annet en god forsikringsordning for utenlandsstudenter. Denne forsikringen er skreddersydd for studenter i utlandet og inkluderer for eksempel brann, vannskader, hjemreise v/ulykke og sykdom mm.  I tillegg må du ha Europeisk Helseforsikring. Det har du automatisk som norsk statsborger, men du må kontakte Helfo for å få Helfokortet. Dette gjelder i utlandet sammen med ID eller pass.

I Spania må̊ alle studenter registrere seg i «Register of forregner» og også̊ søke om og få et N.I.E nr. Dette er noe som gjøres etter at du har kommet ned, og skolen er behjelpelig med dette. Vi har også et kontaktkontor, Homologation student service / informadrid@hostudents.com, som kan bistå med alt mulig av praktiske ting i Spania, som finne leilighet, hjelpe deg med å opprette Spansk bankkonto, NIE nummer, godkjenne det norske vitnemålet for studie i Spanian mm. Ellers er også skolen behjelpelig med dette.