fbpx

Food Production Management

Bærekraftig matvareproduksjon- vår fremtid.

Food production Management

Programmet i matproduksjonsstyring er utviklet for studenter som ønsker å få en grundig tverrfaglig kunnskap og praktisk erfaring med anvendelse av innovasjon langs matvareverdikkjeden, fra dyrket mark til bord, for å kunne produsere trygt & bærekraftig og samtidig mat av høy kvalitet. 
Høy kvalitets «Made in Italy» produkter, som vin/meieri/bakeri,  vil bli brukt som studietilfeller.
er av interesse.

Dette programmet vil gi  studentene et solid grunnlag både i naturvitenskaplig forankring (matematikk, fysikk, kjemi, biologi, etc.) og i sektorkompetanse (planteforedling & beskyttelse, husdyrhold og velferd, bearbeiding og lagring av teknologi, matkvalitet og sikkerhet, økonomi og markedsføring, biologisk mangfold og bærekraft, etc.)
de vil også få en verktøykasse for å forstå og administrere prosesser i fremtidens matvareproduksjon.

«Case studier» på/i  verdikjeder vil bli analysert ved hjelp av en 360-graders tilnærming der spesifikk kompetanse sammen med mer  sammenkoblede og integrerte elementer vil bli tatt i betraktning for å kunne finne de beste helhetlige løsninger.
 I studiet vil du også lære samhandling, problemløsning, beslutningstaking, alt for å øke og bedre forutsetninger for et matvareproduksjon i et mer bærekraftig perspektiv.

Søknadsfrister

1. Runde – 1. februar
2. Runde – 15. mars
3. Runde – 15. april
4. Runde – 10. mai

Sammendrag

Varighet: 3 år
Studielån/Stipend: Ja, dekkes av Lånekassen
Heltid/Deltid: Heltid
Type utdanning: 3- årig Bachelor degree
Søknad: Fortløpende opptak fra desember året før oppstart
Oppstart: September
Skolepenger:  8.000 euro i året

Se søknads- og opptakskriterier nedenfor.

Opptakskrav Bachelor

Online søknad, der du oprretter en profil. Ta kontakt, så hjelper jeg deg med hele søknads- og opptaksprosess.