fbpx
Søk
Close this search box.

Semmelweis University Budapest

Er det eldste medisinske universitet i Ungarn og høyt ranket. Med nesten 11.000 studenter, og grunnlagt i 1769.

Medisinstudiet

Varighet: 6 år
Samarbeider med Stavanger Universitetssykehus, og tilbyr 12 plasser for 6. året til norske studenter

Semmelweis University Budapest - Ungarn

Universitetet

Semmelweis University er en ledende institusjon for høyere utdanning i Ungarn og den sentraleuropeiske regionen innen medisin og helsevitenskap.

Som et spesialuniversitet har det et unikt ståsted i landet ved det faktum at omtrent 42 prosent av Ungarns leger, 70 prosent av tannlegene, 50 prosent av farmasøytene og 27 prosent av helsepersonellene er utdannet Semmelweis.

Et virkelig internasjonalt samfunn, programmer tilbys på tre språk (ungarsk, engelsk, tysk), og internasjonale studenter utgjør nesten en tredjedel av de rundt 11.000 studentene som studerer ved universitetets seks fakulteter.

I tillegg til undervisning er Semmelweis University den største leverandøren av helsetjenester i Ungarn. Selv om praktisk undervisning foregår på universitetets klinikker og sykehus, tilbyr de samtidig pasientomsorg av høyeste kvalitet. De fleste avdelingene imøtekommer de mest alvorlige tilfellene og pasienter som trenger kompleks behandling, og gjør universitetet til en nasjonal helsepersonell.

Forskning, utvikling og innovasjon utgjør en viktig del av universitetets tredobbelte oppdrag. Målet for forskning ved universitetet er tidlig diagnostikk og terapi, sykdomsforebygging og aktiv aldring. For tiden er det 300 forskningsgrupper ved universitetet, inkludert 31 internasjonale og 94 ungarske forskningsstipend. Mange av professorene er medlemmer av det ungarske vitenskapsakademiet, med tett samarbeid mellom de to institusjonene på mange områder. Semmelweis University mottok den prestisjetunge Research University-tittelen for andre gang i 2013.

Medisinutdanning

Semmelweis University, School of Medicine har lange tradisjoner og dype røtter i Ungarsk Historie. Universitetet ble grunnlagt i 1769, og har i dag ca 11.000 studenter, hvorav ca 4,.000 ved det medisinske fakultet. Semmelweis har i alle disse årene vært ett av Sentral-Europas mest prestisjetunge universiteter innen medisin og helsefaglig forskning. I mange år har Semmelweis drevet engelskspråklig undervisning i medisin og odontologi for internasjonale studenter, og har tiltrukket seg mange norske studenter. I 2010 oppnådde universitetet tittelen ” Forsknings Universitet” pga sin høye ranking internasjonalt, og innad i Ungarn. Semmelweis har en avtale med Stavanger Universitetessykehus. Det betyr at norske studenter har mulighet for å ta sitt 6. og siste år i stavanger- Norge. Det er kun snakk om 12 plasser, så det vil være en konkurranse om disse plassene. Ved det medisinske fakultet er ca 50% er internasjonale studenter.
Start video

Tannlege m/link til odontologisiden

Medisin Opptak

Kommer ila denne uken 9-16 november

FAQ

Ofte stilte spørsmål

Skolepengene varierer for de ulike programmene fra ca. 8.000 euro for tannlege det første året ( til 11-1200 euro i år 2 og 3 ) til tannlege

Utdanningsstøtten /Basisstøtten
Kr 101.00 -årlig blir gitt som lån, hvorav 40% av støtten omgjøres til stipend forutsatt at alle eksamener er bestått. Beløpet betales ut 2 ganger i året.

Når du har avsluttet utdanningen i utlandet, må du selv sende inn kopi av vitnemål eller endelig eksamensutskrift, slik at Lånekassen kan gjøre om lån til stipend. Omgjøringen skjer når skatteetaten sender likningen din til oss ( Lånekassen) i november, året etter at du fikk støtte. Derfor må du vente en stund før du vet hvor mye som blir gjort om til stipend.

Skolepengestøtten

Lånekassen gir skolepengestøtte til hel eller delvis dekning av skolepenger utenfor Norden med inntil kr 120.433 pr år. På Bachelor nivå fordeles beløpet på 50% lån og 50% stipend opptil kr 61590. Skolepenger utover dette blir gitt som lån. PÅ Masternivå blir 30% gitt som lån og 70% som stipend opptil kr 61.590. Skolepenger utover dette blir gitt som lån.

Du må dokumentere betalte skolepenger for siste skoleår, dersom du ikke tidligere har sendt inn C-skjema med disse opplysningene. Du bør helst gjøre det etter hvert studieår.

Du får også tilskudd til hjemreisepenger, se også linken til Lånekassen for utdanning i utlandet

Alle studenter anbefales å melde seg inn i ANSA. De har blant annet en god forsikringsordning for utenlandsstudenter. Denne forsikringen er skreddersydd for studenter i utlandet og inkluderer for eksempel brann, vannskader, hjemreise v/ulykke og sykdom mm.  I tillegg må du ha Europeisk Helseforsikring. Det har du automatisk som norsk statsborger, men du må kontakte Helfo for å få Helfokortet. Dette gjelder i utlandet sammen med ID eller pass.

I Spania må̊ alle studenter registrere seg i «Register of forregner» og også̊ søke om og få et N.I.E nr. Dette er noe som gjøres etter at du har kommet ned, og skolen er behjelpelig med dette. Vi har også et kontaktkontor, Homologation student service / informadrid@hostudents.com, som kan bistå med alt mulig av praktiske ting i Spania, som finne leilighet, hjelpe deg med å opprette Spansk bankkonto, NIE nummer, godkjenne det norske vitnemålet for studie i Spanian mm. Ellers er også skolen behjelpelig med dette.

Meny

Trenger du hjelp?

Vi hjelper deg gratis gjennom hele søknadsprosessen. Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt.