fbpx

International Business Economics & International Finance

 Madrid  –  Milano  –  Kypros

International Business – International Management –  Economics & Management
Economics & Finance – Accounting

International Business Economics & International Finance

I en stadig mer global verden, er behovet for internasjonal kunnskap og felles forståelse stadig  økende. Norge som nasjon er helt avhengig av en en internasjonal forståelse, både hva gjelder kultur, språk og samhandling. Det finnes mange retninger innenfor Business.
Ofte har hver institusjon sin egen betegnelse, selv om fagene innad kan være ganske like.
Nedenfor finner du de ulike programtilbud v/de ulike universitet/Business school, som tilbyr Bachelor grad innenfor Business Economics og for Finans.

Univeristà Cattolica i Milano:Bachelor in 
Economics & Management
Univeristà Cattolica i Milano: Bachelor in Finance
Universidad Europea Madrid:
Global International Bachelor in Business.
European University Cyprus: Bachelor in Business & Finance

Università Cattolica i Milano: Economics & Management

I 2018 er cattolica ranket blant de 150 beste universiteter i verden innenfor økonomiske fag.

En mangfoldig og flerkulturell klasse vil berike studentens læringsprosess. Klasser undervises av fakultetet
(professorer, forelesere) med sterk akademisk, forskning og profesjonell bakgrunn, de fleste av dem har hatt undervisning og forskningserfaring i noen av verdens beste universiteter.

Bachelor i økonomi og ledelse tar sikte på gi studentene en lærerfaring som møter det høyeste internasjonale standarder. Bachelorprogrammet har en felles læreplan de første to år, og tilbyr en spesialisering eller major i enten
økonomi eller i ledelse i det tredje året.
Du finner link til programmet nedenfor. Studier i utlandet sender deg info om søknadsprosess og mattekrav mm.

Sammendrag
Varihet: 3 år
Oppstart: September
Utdanningsinstitutt: Università Cattolica Milano
Type utdanning: Bachelor of Science
Skolepenger pr år : ca 8.000

Dekkes av Lånekassen

Søknads- og opptakskriterier

  • Pass
  • Kopi av vitnemål- på engelsk
  • Matematikk krav -spesielle emner. Hvis du mangler emner, kan du ta et online for-kurs.
  • Engelsk nivå IELTS (min 6.0); TOEFL (IBT min. 80)- hvis du ikke har IB diplom, eller engelsk som morsmål.
  • Motivasjonsbrev
  • CV


Du bør ha minimum et Italiensk karaktersnitt på 7-8. Tilsvarer norsk omregnet ca.3,7- 4,3 og over(«Godt betalt» ved omregning).
Du bør helst ha R matematikk- gjerne R1 + R1, eller minimum S1 + S2.Cattolica tilbyr et matematikk kurs før oppstart, som de oppfordrer alle studenter til å ta.

Hvordan søke?

Ta kontakt, så sender vi deg all nødvendig info og hjelp til opptak og søknad. Søker du gjennom oss betaler du ikke søknads fee. Vi gir deg en kode.
andrea@studieriutlandet.org
inger@studieriutlandet.org
Vår hjelp er gratis!

Søknadsfrister
1. Runde, 1.Desember- 1. Februar
2. Runde 2. Februar- 15. Mars
3. Runde 16.Mars
15. April. Som regel svært få plasser igjen.

Du vil få svar på din søknad ca. 14 dager etter hver søknadsfrist. For å bli immatrikulert/at plassen er din, må du betale en prosentvis andel av skolepengene ila 3 uker etter at du har fått tilbud om plass.
Fullstendig programinnhold finner du på side 22 i vedlagt pdf fil øverst .

Università Cattolica i Milano:  Bachelor in Finance

I 2018 er cattolica ranket blant de 150 beste universiteter i verden innenfor økonomiske fag.
School of Banking, Finance and Insurance Sciences sørger for mer enn det å tilby tilby et enestående akademisk program for sine  studenter. Studentene får en verdifull kombinasjon av myke og digitale ferdigheter som integreres i studietså vell som kliniske forelesninger der et spesifikt tema blir utforsket til en slik dybde at studentene får spesialiserte ferdigheter. Under veiledning av skolens partnerbyråer og erfarne fagfolk vil studentene konkret overføre sine erfaring til etterspurte ferdigheter høy verdi.

Læreplanen har en sterk kvantitativ komponent, og krever derfor god forståelse av matematikk. Studenter som ønsker å forsterke sin søknaden oppfordres til å ta SAT- eller ACT -testene (ingen minimumscore kreves)

Sammendrag
Varihet: 3 år
Oppstart: September
Utdanningsinstitutt: Università Cattolica Milano
Type utdanning: Bachelor of Science
Skolepenger pr år : ca 8.000

Dekkes av Lånekassen

Søknads- og opptakskriterier

Pass
Kopi av Vitnemål- på engelsk
Engelsk nivå IELTS (min 6.0); TOEFL (IBT min. 80).
Motivasjonsbrev
Oppdatert CV

Du bør ha minimum et Italiensk karaktersnitt på 7-8. Tilsvarer norsk omregnet ca.3,7- 4,3 og over(«Godt betalt» ved omregning).
Du bør helst ha R matematikk- gjerne R1 + R1, eller minimum S1 + S2.
Cattolica tilbyr et matematikk kurs før oppstart, som de oppfordrer alle studenter til å ta.

Hvordan søke?

Ta kontakt, så sender vi deg all nødvendig info og hjelp til opptak og søknad.
Når du søker gjennom oss betaler du ikke søknads fee. Vi gir deg en kode.
andrea@studieriutlandet.org
inger@studieriutlandet.org
Vår hjelp er gratis!

Søknadsfrister
1. Runde, 1.Desember- 1. Februar
2. Runde 2. Februar- 15. Mars
3. Runde 16.Mars- 15. April
Absolutt siste mulighet, og få plasser igjen; 10. Mai.
Du vil få svar på din søknad ca. 14 dager etter hver søknadsfrist. For å bli immatrikulert/at plassen er din, må du betale en prosentvis andel av skolepengene ila 3 uker etter at du har fått tilbud om plass.

>Fullstendig programinnhold finner du på side 20 i vedlagt pdf fil ovenfor.

Universidad Europea Madrid Global International Business

Velger du å studere her lærer du å tilegne deg ferdigheter på en innovativ måte kombinert med eksklusive perioder med utvekslingstudier på universiteter i andre land. Du vil også utvikle faglig kompetanse til å kunne arbeide i internasjonale selskaper på et internasjonalt nivå.

I studiet vil du jobbe i små grupper hvor deltagelse vektlegges, arbeide som del av et team i reelle prosjekter, samt oppnå et internasjonalt perspektiv på forretning og administrasjon i globale miljøer. Fra det andre studieåret vil du fullføre deler av studiet på prestisjefylte internasjonale universiteter, samt delta i obligatorisk praksis i bedrifter i andre land.
I løpet av det tredje studieåret får du fortrinnsrett til de beste universitetene i Europa gjennom Erasmus-programmet; og du vil fullføre deler av studiet (4. året) på de mest prestisjefylte universitetene som er spesialisert i økonomi- og forretningstudier. Du kan velge mellom blant annet London School of Economics i London, Pace University i New York eller McGill University i Quebec.
Se pdf fil nedenfor for fullstendig studieprogram/innhold

Sammendrag

Varighet: 4 år
Oppstart: September
Utdanningsinstitutt: Universidad Europea
Type utdanning: Bachelor
Skolepenger pr år : ca 14.400 euro
Dekkes av Lånekassen

Søknads- og opptakskriterier
Sammen med Vitnemål / karakterutskrift fra vg.skole- studiespesialiserende:
Pass
Written Intervju (Vi sender deg mal)
Engelsk test- online
Psykoteknisk test- online

Hvordan søke?
Ta kontakt, så sender vi deg all nødvendig info, opptak og søknadskriterier: 
andrea@studieriutlandet.org
inger@studieriutlandet.org
Studier i Utlandet sender deg også all info om innlogging til tester mm.


Søknadsfrister
Fortløpende opptak fra januar det året du starter opp den påfølgende høst
Det vil nå også bli mulighet for opptak januar hvert år.
ca 14 dager etter at alle tester er gjort, og søknadskjemam er fullstendig, vil du eventuelt fpå tilbud om plass.
Du vil da få ca 3 uker på deg til å betale en reservasjonsavgift på 1200 euro ( en del av skolepengebeløpet), som er din bekreftelse på at du er sikret plass/tatt opp ved universitetet.

European University Cyprus: Bachelor in Business & Finance

En grad i økonomi og finans vil utstyre deg med de analytiske verktøyene og innsiktene som er nødvendige for verdsettelse av eiendeler, investeringsbeslutninger og økonomisk politikkformulering

BSc-graden i økonomi og finans ved EUC omfatter utvikling av nøkkelkompetanse i det spesialiserte studiet av økonomi, samtidig som det bygger ettertraktede ferdigheter innen anvendt finans. I en verden med svingende markeder og utfordrende forretningsmiljøer, trener en grad i økonomi og finans studenter til å bruke økonomisk og finansiell teori for å ta verdifulle og etiske beslutninger på tvers av sektorene. Hos EUC vil vi hjelpe deg med å utvikle et bredt spekter av essensielle ferdigheter som analytisk problemløsning, teamarbeid, forskning og formidling av informasjon.

Økonomi og finans er en «streng» grad som utstyrer studentene med analytiske og kvantitative ferdigheter for å hjelpe til med beslutningstaking og kritisk til politikkutforming. Denne graden bør appellere til en som tar sikte på en karriere i enten offentlig eller privat sektor eller for en avansert grad i beslektede felt. Det finnes mange internshipmuligheter for økonomi- og finansstudenter å begynne å bygge en sterk CV før eksamen

Erasmus+ utveksling School of Business
Studenter deltar i Erasmus+-utvekslingsprogrammet hvor de studerer i ett eller to semestre ved et partneruniversitet i et av medlemslandene i EU.
EUC Erasmus Office koordinerer og støtter deltakere gjennom hele prosessen. Finansiering er gitt av Kypros Erasmus National Agency og dekker reise- og levekostnader. EU- og ikke-EU-borgere er kvalifisert til å delta i Erasmus+ studentutvekslingsprogrammet.

EUC sine studenter blir introdusert fra et tidlig stadium i en verden av oppstartsbedrifter og spin-offs på den årlige entreprenørskapsoppstartscampen organisert av EUC-PEAK (Performance Enterprise Accelerator and Knowledge Innovation Center). EUC-PEAK har som mål å bli et knutepunkt for forskning og har som mål å støtte og fremskynde arbeidet med entreprenørskap, virksomhetsinnovasjon og kunnskapsoverføring.


Sammendrag

Varihet: 4 år
Oppstart: Januar  og September
Utdanningsinstitutt: European University Cyprus
Type utdanning: Bachelor
Skolepenger pr år : ca 9.000 euro

Dekkes av Lånekassen


Søknads- og opptakskriterier

Ferdig utfylt søknadsskjema
Pass
Passbilde
Vitnemål/Karkterutskrift ( 1.2.3.året) – på engelskk
Bekreftelse på engelsk språkkunnskap ( enten vitemål vgs, eller egen engelsk online test- EPT)
Alternativt IELTE/TOEFL tesT
Motivasjonsbrev

Hvordan søke?
Ta kontakt, så sender vi deg all nødvendig info, opptak og søknadskriterier: 
andrea@studieriutlandet.org
inger@studieriutlandet.org
Studier i Utlandet sender deg også all info om innlogging til tester mm.

 

Søknadsfrister
Fortløpende opptak hele året.
Etter at søknad er mottatt, og alle nødvendige papirer er sendt med, vil det ta ca 3 uker før du får beskjed om resultatet. dette får du sammen med et admissionletter.
Du vil ha en viss tid på deg til å betale reservasjonsavgiften på 1100 euro ( dette er en del av skolepengene), som er ditt endelige bevis på at du er opptatt ved universitetet.