fbpx

Profesjonsstudiet i Psykologi i Madrid- på engelsk

Den spanske profesjonssutdanningen gir rett til tittelen Psykolog, i Spania.
Det norske Helsedirektoratet gir nå lisens med ett års veilledende praksis i Norge for studenter med denne utdanningen. Norsk autorisasjon er ikke lenger kun en drøm, men en virklighet!

Profesjonsstudiet i Psykologi

En fantastisk nyhet at Helsedirektoratet nå gir lisens for ett års veiledende praksis i Norge til studenter med denne spanske profesjonssutdannigen!  Etter endt praksis, kan du søke om norsk autorisasjon

Denne unike muligheten finnes kun i Madrid, ved Universidad Europea.

Studiet består av en 4 årig Bachelor, der du velger klinisk retning fra år. 3. I tillegg er det 1,5 år klinisk Master.
Tilsammen 5,5 år

Med profesjonsstudiet i psykologi fra Universidad Europea De Madrid (UEM) blir du autorisert psykologi i Spania.
Dette studiet kvalifiserer også til  EuroPsy-sertifikat.
Parallelt med undervisningen i psykologi får du også undervisning i spansk.
Undervisningsspråket er engelsk, men studentene må i løpet av de 2 første årene  lære seg spansk tilsvarende B2 nivå, med en bestått eksamen.

UEM gir deg:
Forkurs i Spansk
4 timer spansk undervisning/uken det første året
Spansk som fag på timeplanen det 2. året, med avsluttende eksamen.
På Bachelornivå har du 600 timer klinisk praksis. Se detaljert pensum i Bachelorgraden nedenfor.
Og, i det kliniske Masterprogrammet her.

Universitetet  tilrettelegger og hjelper de internasjonale studentene med dette.
Masterprogrammet undervises på spansk. Dette av to grunner:
Dette er den spanske profesjonssudanningen, som gir deg rett til tittelen Psykolog
Du har 500 timer klinisk praksis ila masterprogrammet

Sammendrag

Varighet: 5,5  år
Studielån/Stipend: Ja, dekkes av Lånekassen
Heltid/Deltid: Heltid
Utdanningsinstitutt: Studier i Utlandet 
Type utdanning: Profesjonsstudium
Oppstart: September – alle steder.
Søknad: Fortløpende opptak fra januar
Skolepenger : ca 9400 euro pr år. Støttes av Lånekassen.
 

Ta kontakt for å få hjelp til å søke til dette profesjonsstudeiet– kostnadsfritt

Studier i utlandet hjelper deg kostnadsfritt med hele søknads- og opptaksprosessen, samt det å hjelpe deg med å finne bosted og annet du måtte trenge hjelp til i et nytt og fremmed land.

 

Proffesjonstudiet i psykolgogi ved Universidad Europea Madrid
Fortløpende opptak fra midten av januar

  • Utfylt søknad sammen med :
  • Vitnemål / karakterutskrift (fra 1.-3. året)
  • Pass
  • Motivasjonsbrev
  • Online opptakstester:
    Engelsk, personlighetskartlegging og spansk test, kun for å kartlegge nivå ( 0 kunnskap= ok).

FAQ

Ofte stilte spørsmål

 Utdanningen koster ca 9400 euro i året

Utdanningsstøtten /Basisstøtten
Kr 115.00 -årlig blir gitt som lån, hvorav 40% av støtten omgjøres til stipend forutsatt at alle eksamener er bestått. Beløpet betales ut 2 ganger i året.

Når du har avsluttet utdanningen i utlandet, må du selv sende inn kopi av vitnemål eller endelig eksamensutskrift, slik at Lånekassen kan gjøre om lån til stipend. Omgjøringen skjer når skatteetaten sender likningen din til oss ( Lånekassen) i november, året etter at du fikk støtte. Derfor må du vente en stund før du vet hvor mye som blir gjort om til stipend.

Skolepengestøtten

Lånekassen gir skolepengestøtte til hel eller delvis dekning av skolepenger utenfor Norden med inntil kr 131.386. I tillegg kan du få inntil kr 101 800 kr mer i lån for kostbare studier,  pr år.
På Bachelor nivå fordeles beløpet på 50% lån og 50% stipend inntil kr kr 67.181. Skolepenger utover dette blir gitt som lån.

På Masternivå, vil støtte til skolepenger inntil 67 191 kroner består av 70 prosent stipend (47 034 kroner) og 30 prosent lån (20 157 kroner). Beløp over 67 191 kroner blir bare gitt som lån. Stipendandelen av skolepengestøtten er altså maksimalt 47 034 kroner.

Du må dokumentere betalte skolepenger for siste skoleår, dersom du ikke tidligere har sendt inn C-skjema med disse opplysningene. Du bør helst gjøre det etter hvert studieår.

Du får også tilskudd til hjemreisepenger, se også linken til Lånekassen for utdanning i utlan

Alle studenter anbefales å melde seg inn i ANSA. De har blant annet en god forsikringsordning for utenlandsstudenter. Denne forsikringen er skreddersydd for studenter i utlandet og inkluderer for eksempel brann, vannskader, hjemreise v/ulykke og sykdom mm.  I tillegg må du ha Europeisk Helseforsikring. Det har du automatisk som norsk statsborger, men du må kontakte Helfo for å få Helfokortet. Dette gjelder i utlandet sammen med ID eller pass.

I Spania må̊ alle studenter registrere seg i «Register of forregner» og også̊ søke om og få et N.I.E nr. Dette er noe som gjøres etter at du har kommet ned, og skolen er behjelpelig med dette. Vi har også et kontaktkontor, Homologation student service / informadrid@hostudents.com, som kan bistå med alt mulig av praktiske ting i Spania, som finne leilighet, hjelpe deg med å opprette Spansk bankkonto, NIE nummer, godkjenne det norske vitnemålet for studie i Spanian mm. Ellers er også skolen behjelpelig med dette.

Vi formidler bomuligheter også. Ta kontakt for mer info.

   
   
   
   
   
Lukk meny