fbpx

Bli klinisk Psykolog i Madrid!

Studèr teoretisk psykologi i Milano

Profesjonsstudiet i psykologi i Madrid – gis nå norsk lisens som psykolog i Norge! 

Ta bachelor i psykologi i Milano

Universidad europea

Psykologi ved Universidad Europea i Madrid.
Fantastisk! Dette spanske profesjonsstudiet gis nå norsk lisens av Helsedirektoratet, som igjen gir deg mulighet for å bli autorisert klinisk psykolog i Norge.

Du fullfører en bachelor på 4 år, der du velger klinisk retning fra 3. år. I tillegg er det 1,5 år klinisk Master. 

Selv om undervisningen er på engelsk, må du ved utgangen av 2. år, ta en spanskeksamen tilsvarende B2. En klar fordel at du kan spansk, men det er fullt mulig å lære seg! Dette fordi i 3. semester i år 3, starter klinisk praksis v/sykehus/institusjoner i Madrid. Selv om du har veiledere som snakker engelsk, må du beherske muntlig spansk. 

Språket er en del av programmet, og også viktig med tanke på autorisasjonen, som Psykolog. Håper at de som ønsker å studere i Spania, også er motivert for å lære spansk, da du lever i et spansktalende land. Universitetet tilbyr spanskundervisning. 

Om autorisasjon i Norge

Nå har de første norske fått lisens som psykolog av Helsedirektoratet! Ett års veiledende praksis og så norsk autorisasjon! Du kan lese om dette her. Retten til å få godkjent en slik utdanning fra Spania eller annet EU/EØS-land – der yrket er lovregulert – forutsetter at man har fullført det fullstendige utdanningsløpet som gir spansk autorisasjon som psykolog. Dette inkluderer all obligatorisk praksis i det spanske, autorisasjonsgivende utdanningsprogrammet.

Denne utdanningen gir rett til lovregulert yrke som psykolog i Spania, som gir deg spansk autorisasjon som psykolog. 

Det er avgjørende for Helsedirektoratet med tanke på norsk lisens og deretter autorisasjon. 

Hver og en må søke Helsedirektoratet etter endt utdanning i Spania. Du må regne med ett års praksis i Norge med bestemte retningslinjer gitt av Helsedirektoratet etter endt utdanning i Spania, før du kan søke om norsk autorisasjon. Helsedirektoratet vil anbefale at alle som ønsker å studere helsefag i utlandet gjennomfører hele utdanningen i utdanningslandet.

Praktisk informasjon

Opptakskrav

 • Pass 
 • Vitnemål 
 • Online søknad 
 • Engelsktest 
 • Skriftlig intervju 
 • Personlighetstest
 • Lurt å søke tidlig! (Januar /februar)

Søknadsprosessen foregår online og vi hjelper deg steg for steg gjennom hele søknadsprosessen

universita cattolica

Teoretisk psykologi ved Universita Cattolica i Milano. Studèr Psykologi ved Italias mest populæer og største internasjonale universitet! Studentene er veldig fornøyd med Universita Cattolica.

Psykologistudiet på Cattolica er en 3 – årig bachelorgrad hvor studentene lærer om de grunnleggende problemstillingene i psykologien. Universitetet setter elevene i sentrum, og elevene er aktive i opplæringen. 

Du kan etter ditt Bachelorprogram ta enten en 2-årig MSc (Master), eller 1.årig Specializing Master i Italia eller utlandet innenfor ulike områder. Studenter som uteksamineres med BSc i psykologi kan jobbe innen sosialt, organisatorisk, personlig og samfunnstjenestelige områder. 

Praktisk informasjon

Opptakskrav

 • Pass 
 • Online søknad 
 • Engelsktest 
 • Intervju med professor 
 • Karaktersnitt på 3.7 – 4.3 og oppover 
 • Motivasjonsbrev 
 • Lurt å søke tidlig! (Januar/februar)

Søknadsprosessen foregår online og vi hjelper deg steg for steg gjennom hele søknadsprosessen

FAQ

Ofte stilte spørsmål

Studiet koster: 

9.780 euro i året i Madrid 

8.340 euro i året på Cattolica 

Utdanningsstøtten /Basisstøtten
Kr 120.00 -årlig blir gitt som lån, hvorav 40% av støtten omgjøres til stipend forutsatt at alle eksamener er bestått. Beløpet betales ut 2 ganger i året.

Når du har avsluttet utdanningen i utlandet, må du selv sende inn kopi av vitnemål eller endelig eksamensutskrift, slik at Lånekassen kan gjøre om lån til stipend. Omgjøringen skjer når skatteetaten sender likningen din til oss ( Lånekassen) i november, året etter at du fikk støtte. Derfor må du vente en stund før du vet hvor mye som blir gjort om til stipend.

Skolepengestøtten

Lånekassen gir skolepengestøtte til hel eller delvis dekning av skolepenger utenfor Norden med inntil kr 133.753. I tillegg kan du få inntil kr 103.692 kr mer i lån for kostbare studier,  pr år.

Du må dokumentere betalte skolepenger for siste skoleår, dersom du ikke tidligere har sendt inn C-skjema med disse opplysningene. Du bør helst gjøre det etter hvert studieår.
Les mer på Lånekassen sine sider.

Du får også tilskudd til hjemreisepenger, se også linken til Lånekassen for utdanning i utlandet

Alle studenter anbefales å melde seg inn i ANSA. De har blant annet en god forsikringsordning for utenlandsstudenter. Denne forsikringen er skreddersydd for studenter i utlandet og inkluderer for eksempel brann, vannskader, hjemreise v/ulykke og sykdom mm.  I tillegg må du ha Europeisk Helseforsikring. Det har du automatisk som norsk statsborger, men du må kontakte Helfo for å få Helfokortet. Dette gjelder i utlandet sammen med ID eller pass.

I Spania må̊ alle studenter registrere seg i «Register of forregner» og også̊ søke om og få et N.I.E nr. Dette er noe som gjøres etter at du har kommet ned, og skolen er behjelpelig med dette. Vi har også et kontaktkontor, Homologation student service / informadrid@hostudents.com, som kan bistå med alt mulig av praktiske ting i Spania, som finne leilighet, hjelpe deg med å opprette Spansk bankkonto, NIE nummer, godkjenne det norske vitnemålet for studie i Spanian mm. Ellers er også skolen behjelpelig med dette.

Du kan bo enten ved skolen eller i sentrum, dette er opp til deg. 

Vi formidler bomuligheter også. Ta kontakt for mer info.

 

Meny