fbpx

Det spanske profesjonsstudiet i Psykologi & Psykologi

Den spanske profesjonssutdanningen gir rett til yrkestittelen Psykolog, i Spania.
Les nedenfor hva Helsedirektoratet skriver om lisens og autorisasjon. 

Psykologi ved Universita Cattolica i Milano

Det Spanske Profesjonsstudiet i Psykologi i Madrid

Med profesjonsstudiet i psykologi fra Universidad Europea De Madrid (UEM) blir du autorisert psykologi i Spania. Denne tittelen gir også rett til lovregulert yrke som psykolog i Spania.

Retten til å få godkjent en slik utdanning fra Spania eller annet EU/EØS-land, der yrket er lovregulert, forutsetter at man har fullført det fullstendige utdanningsløpet som gir spansk autorisasjon som psykolog. Dette inkluderer all obligatorisk praksis i det spanske, autorisasjonsgivende utdanningsprogrammet.

Helsedirektoratet vil anbefale at alle som ønsker å studere helsefag i utlandet gjennomfører hele utdanningen i utdanningslandet. Dette inkluderer også obligatorisk praksis som ofte er satt som krav før vedkommende gis selvstendig yrkesrett i utdanningslandet.

Les mer om Helsedirektorates praksis her!
Studiet består av en 4 årig Bachelor, der du velger klinisk retning fra år. 3. I tillegg er det 1,5 år klinisk Master.
Tilsammen 5,5 år

Undervisning og Språk
Undervisningsspråket er engelsk i det 4-årige Bachelorprogrammet, men studentene må i løpet av de 2 første årene  lære seg spansk tilsvarende B2 nivå, med en bestått eksamen.
Dette fordi du skal jobbe klinisk allerede fra 2. semester år 3 ved en spansk institusjon
Du vil få tilbud om online språkkurs første semester fra UEM. Alternativt kan du sammen med andre studenter skaffe deg en privatlærer, eller ta andre eksterne språkkurs.
Lånekassen gir stipend om språkkurset går over mer enn 4 uker og har en samlet undervisnigsmengde på 15 timer pr uke.
Masterprogrammet undervises på spansk.
Se detaljert pensum i Bachelorgraden nedenfor.
Og, i det  Master Universitario en – Psicologia General Sanitaria(Clinico)/Master In General Health Psychology(Clinical)

Søknadskriterier
Fortløpende opptak, fra desember  hvert år.
Studielån/Stipend: Dekkes av Lånekassen
Oppstart: September
Skolepenger:  Ja!.

Sammendrag
Varighet: 5,5  år
Heltid/Deltid: Heltid
Utdanningsinstitutt: Studier i Utlandet
Type utdanning: Profesjonsstudium
Oppstart: September
Søknad: Fortløpende opptak fra januar

Skolepenger : ca 11.000 euroår. Støttes av Lånekassen.


Ta kontakt for å få hjelp til å søke til dette profesjonsstudeiet– kostnadsfritt

Studier i utlandet hjelper deg kostnadsfritt med hele søknads- og opptaksprosessen, samt det å hjelpe deg med å finne bosted og annet du måtte trenge hjelp til i et nytt og fremmed land.

 

Proffesjonstudiet i psykolgogi ved Universidad Europea Madrid
Fortløpende opptak fra midten av januar

Teoretisk bachelorgrad i Psykologi i Milano

Teoretisk psykologi ved Universita Cattolica i Milano

Studèr Psykologi ved Italias mest populæer og største internasjonale universitet!
Dette psykologiprogrammet skåret høyeste på tilfredshetsraten blant alle studenter og universitet studenter  i Italia, hele 95,5 %.

Du kan etter ditt Bachelorprogram tar enten en 2-årig MSc (Master), eller 1.årig Specializing Master i Italia eller i utlandet innenfor ulike områder.  Studenter som uteksamineres fra BSc i psykologi kan jobbe innen sosialt, organisatorisk, personlig og samfunnstjenestelige områder. Nyutdannede vil kunne bruke psykologisk kunnskap og teknikker for å støtte vurderingspraksis og psykologiske intervensjoner, for å forbedre helse og velvære, for å fremme personlig og sosial utvikling av enkeltpersoner, grupper, organisasjoner og samfunn. Noen aktiviteter kan overvåkes av en psykolog, andre kan utføres selvstendig, andre ved siden av og i samarbeide med et tverrfaglige team

FAQ

Ofte stilte spørsmål

 Utdanningen koster ca 9700 euro i året

Utdanningsstøtten /Basisstøtten
Kr 120.00 -årlig blir gitt som lån, hvorav 40% av støtten omgjøres til stipend forutsatt at alle eksamener er bestått. Beløpet betales ut 2 ganger i året.

Når du har avsluttet utdanningen i utlandet, må du selv sende inn kopi av vitnemål eller endelig eksamensutskrift, slik at Lånekassen kan gjøre om lån til stipend. Omgjøringen skjer når skatteetaten sender likningen din til oss ( Lånekassen) i november, året etter at du fikk støtte. Derfor må du vente en stund før du vet hvor mye som blir gjort om til stipend.

Skolepengestøtten

Lånekassen gir skolepengestøtte til hel eller delvis dekning av skolepenger utenfor Norden med inntil kr 133.753. I tillegg kan du få inntil kr 103.692 kr mer i lån for kostbare studier,  pr år.

Du må dokumentere betalte skolepenger for siste skoleår, dersom du ikke tidligere har sendt inn C-skjema med disse opplysningene. Du bør helst gjøre det etter hvert studieår.
Les mer på Lånekassen sine sider.

Du får også tilskudd til hjemreisepenger, se også linken til Lånekassen for utdanning i utlandet

Alle studenter anbefales å melde seg inn i ANSA. De har blant annet en god forsikringsordning for utenlandsstudenter. Denne forsikringen er skreddersydd for studenter i utlandet og inkluderer for eksempel brann, vannskader, hjemreise v/ulykke og sykdom mm.  I tillegg må du ha Europeisk Helseforsikring. Det har du automatisk som norsk statsborger, men du må kontakte Helfo for å få Helfokortet. Dette gjelder i utlandet sammen med ID eller pass.

I Spania må̊ alle studenter registrere seg i «Register of forregner» og også̊ søke om og få et N.I.E nr. Dette er noe som gjøres etter at du har kommet ned, og skolen er behjelpelig med dette. Vi har også et kontaktkontor, Homologation student service / informadrid@hostudents.com, som kan bistå med alt mulig av praktiske ting i Spania, som finne leilighet, hjelpe deg med å opprette Spansk bankkonto, NIE nummer, godkjenne det norske vitnemålet for studie i Spanian mm. Ellers er også skolen behjelpelig med dette.

Vi formidler bomuligheter også. Ta kontakt for mer info.