fbpx
Søk
Close this search box.

Bachelor in Sports Management

Dette er et samarbeide mellom Real Madrid og Universidad Europea i Madrid!

Bachelor in Sportsmanagement v/Real Madrid Graduade School . Lær av de store!

Sportsinteressen i verden er en stadig økende hver dag og tiltrekker seg interesse for flere og flere mennesker over hele verden, har du noen gang lurt på hvordan du kan utvikle din forretningsvisjon i et selskap innen sportsbransjen? På globalt nivå genererer Sports Management-industrien rundt 700 milliarder dollar hvert år – rundt 1% av verdens BNP. Denne bransjen tilbyr enorme sysselsettingsmuligheter både i Europa og USA. Se på den økonomiske virkningen av viktige sportsbegivenheter som Madrid Mutua Tennis Open eller Longines Global Champion Tour … Analyser en sports sponsoravtale og dens retur.

I en stadig mer global verden, er behovet for  internasjonal kunnskap og felles forståelse stadig  økende. Norge som nasjon er helt avhengig av en en internasjonal forståelse, både hva gjelder kultur, språk og samhandling. Det finnes mange retninger innenfor Business & Management.
Ofte har hver institusjon sin egen betegnelse, selv om fagene innad kan være ganske like.
Nedenfor finner du de ulike programtilbud v/de ulike universitet/Business school, listet opp i følgende  rekkefølge:

Toulouse Business School Barcelona & ToulouseInternational Bachelor in Management
Univeristà Cattolica i Milano:
Economics & Management og Communication Management
Universidad Europea Madrid & Valencia: 
Global International Business & Global International Management
European University Cyprus: Business Economics
Business Studies( Administration)
Energy Resources Management ( Oil & Gas)
Marketing Communications and Social Media
Hotel Tourism & Event Management

Toulouse Business School – Barcelona & Toulouse: International Bachelor in Management

3 Internasjonalle akredditeringer
det er det samme program som undervises ved de to campus-barcelona og Toulouse.

Gjentatte ganger ranket som et av de beste Bachelorprogram i Frankrike
Mulighet for å studere i 3 land ila 3 år. Du kan feks starte i Barcelona, exchange 2. semester 2 år, og Toulouse 3. året
Eller, du kan være i ett land/ved en campus i alle 3 årene, eventuelt kun en utveksling i 2. året. det er det samme program, som undervisese både i Frankrike og i Spania. Du får både fransk og spansk vitnemål ved graduadtion.

TBS Bachelor intensjon er å trene allsidig ledere med en sterk internasjonal dimensjon som inneholder spesifikke sektorer og ledelsesmessige ferdigheter. Det er et krevende program som gir mange  muligheter og strukturelle erfaringer for det frmtidige arbeidsmarkedet.
Med dette bachelorprogrammet fra kan du TBS Bachelor kan du starte din karriere innenfor mange områder, skape din egen bedrift, eller bygge på med et Masterprogram.

Se fullstendig program i pdf fil ovenfor.

Sammendrag

Varighet: 3 år
Oppstart: September
Utdanningsinstitutt: TBS Barcelona og Toulouse
Type utdanning: International Bachelor in Management
Skolepenger pr år :  10.400 euro
Dekkes av Lånekassen

Søknads- og opptakskriterier

Sammen med Vitnemål/karakterutskrift fra vg.skole- studiespesialiserende:
Engelsk test- online
Video intervju

Hvordan søke?
Studier i Utlandet hjelper deg med all info og søknads og opptaksprosess. Ta kontakt:inger@studieriutlandet.org
Du laster opp de etterspurte dokumenter i din online søknad
For å kunne sende din søknad, må du betale 100 euro.

14 dager atter sendt søknad, vil du bli kontaktet av TBS for å avtale dato for engelsk test og videointervju.
14 dager etter dette igjen, vil du få svar på om du er tatt opp, eller ei.

Søknadsfrister
Fortløpende opptak fra  November – juni.
Du får 2-3 uker til å takke ja til plassen. Dette gjør du ved å betale 40% av skolepengene for ett år.

 

Università Cattolica i Milano: Economics & Management

 
 

I 2018 er cattolica ranket blant de 150 beste universiteter i verden innenfor økonomiske fag.

En mangfoldig og flerkulturell klasse vil berike studentens læringsprosess. Klasser undervises av fakultetet
(professorer, forelesere) med sterk akademisk, forskning og profesjonell bakgrunn, de fleste av dem har hatt undervisning og forskningserfaring i noen av verdens beste universiteter.

Bachelor i økonomi og ledelse tar sikte på gi studentene en lærerfaring som møter det høyeste internasjonale standarder. Bachelorprogrammet har en felles læreplan de første to år, og tilbyr en spesialisering eller major i enten
økonomi eller i ledelse i det tredje året.
Du finner link til programmet nedenfor. Studier i utlandet sender deg info om søknadsprosess og mattekrav mm.

Sammendrag
Varihet: 3 år
Oppstart: September
Utdanningsinstitutt: Università Cattolica Milano
Type utdanning: Bachelor of Science
Skolepenger pr år : ca 8.000

Dekkes av Lånekassen

Søknads- og opptakskriterier
Italiensk karaktersnitt på 8. Tilsvarer norsk omregnet ca. 4,3 og over(«Godt betalt» ved omregning).
Matematikk krav -spesielle emner. Hvis du mangler emner, kan du ta et online for-kurs.
Engelsk nivå IELTS (min 6.0); TOEFL (IBT min. 80).
Motivasjonsbrev

Hvordan søke?
Ta kontakt, så sender vi deg all nødvendig info og opptak og søknadskriterier:  inger@studieriutlandet.org
Du oppretter en egen online profil.
Fyller inn online søknadsskjemaet og laser opp dokumenter spurt etter :

Vitnemål/Karakterutskrift – på engelsk ( 1. og  2. år, samt 1. termin 3. år)
Pass
Motivasjonsbrev
Engelsk nivå ( TOEFL, eller IELTE test), hvis du ikke har IB diplom, eller engelsk som morsmål.

Søknadsfrister
1. Runde, 1.Desember- 1. Februar
2. Runde 2. Februar- 15. Mars
3. Runde 16.Mars- 15. April
Absolutt siste mulighet, og få plasser igjen; 10. Mai.
Du vil få svar på din søknad ca. 14 dager etter hver søknadsfrist. For å bli immatrikulert/at plassen er din, må du betale en prosentvis andel av skolepengene ila 3 uker etter at du har fått tilbud om plass.

>Fullstendig programinnhold finner du på side14-15 i vedlagt pdf fil nedenfor.

Università Cattolica i Milano:  Communication Management – Fashion, Food and Material Cultures

 

I 2018 er cattolica ranket blant de 150 beste universiteter i verden innenfor økonomiske fag.

En mangfoldig og flerkulturell klasse vil berike studentens læringsprosess. Klasser undervises av fakultetet
(professorer, forelesere) med sterk akademisk, forskning og profesjonell bakgrunn, de fleste av dem har hatt undervisning og forskningserfaring i noen av verdens beste universiteter.

Grunngraden i kommunikasjonsledelse (COMMA) er et unikt program designet for studenter som er interessert i å lære om kommunikasjon innen mote og mat, mens de forstår hvilken rolle bærekraft spiller i disse sektorene, prinsippene og praksisen for bærekraftig utvikling i sammenheng med urbane kulturer, samt hvorfor antallet mat- og motebloggere vokser. Ved å kombinere sosiologi og medievitenskap, psykologi og økonomi, historie og statsvitenskap, sammen med jus, gir programmet en sammenhengende tverrfaglig læreplan som gjør at studentene kan utvikle sin forståelse av hvordan kommunikasjon fungerer i de kreative næringene, og spesielt innen mote og mat.

 

Sammendrag
Varihet: 3 år
Oppstart: September
Utdanningsinstitutt: Università Cattolica Milano
Type utdanning: Bachelor of Science
Skolepenger pr år : ca 8.000

Dekkes av Lånekassen

Søknads- og opptakskriterier
Italiensk karaktersnitt på 7-8. Tilsvarer norsk omregnet ca.3,7- 4,3 og over(«Godt betalt» ved omregning).
Engelsk nivå IELTS (min 6.0); TOEFL (IBT min. 80).
Motivasjonsbrev

Hvordan søke?
Ta kontakt, så sender vi deg all nødvendig info og opptak og søknadskriterier:  inger@studieriutlandet.org
Du oppretter en egen online profil.
Fyller inn online søknadsskjemaet og laser opp dokumenter spurt etter :

Vitnemål/Karakterutskrift – på engelsk ( 1. og  2. år, samt 1. termin 3. år)
Pass
Motivasjonsbrev
Engelsk nivå ( TOEFL, eller IELTE test), hvis du ikke har IB diplom, eller engelsk som morsmål.

Søknadsfrister
1. Runde, 1.Desember- 1. Februar
2. Runde 2. Februar- 15. Mars
3. Runde 16.Mars- 15. April
Absolutt siste mulighet, og få plasser igjen; 10. Mai.
Du vil få svar på din søknad ca. 14 dager etter hver søknadsfrist. For å bli immatrikulert/at plassen er din, må du betale en prosentvis andel av skolepengene ila 3 uker etter at du har fått tilbud om plass.

>Fullstendig programinnhold finner du på side14-15 i vedlagt pdf fil nedenfor.

Universidad Europea Madrid & Valencia:
Global International Business & Global International Management

Velger du å studere her lærer du å tilegne deg ferdigheter på en innovativ måte kombinert med eksklusive perioder med utvekslingstudier på universiteter i andre land. Du vil også utvikle faglig kompetanse til å kunne arbeide i internasjonale selskaper på et internasjonalt nivå.

I studiet vil du jobbe i små grupper hvor deltagelse vektlegges, arbeide som del av et team i reelle prosjekter, samt oppnå et internasjonalt perspektiv på forretning og administrasjon i globale miljøer. Fra det andre studieåret vil du fullføre deler av studiet på prestisjefylte internasjonale universiteter, samt delta i obligatorisk praksis i bedrifter i andre land.
I løpet av det tredje studieåret får du fortrinnsrett til de beste universitetene i Europa gjennom Erasmus-programmet; og du vil fullføre deler av studiet (4. året) på de mest prestisjefylte universitetene som er spesialisert i økonomi- og forretningstudier. Du kan velge mellom blant annet London School of Economics i London, Pace University i New York eller McGill University i Quebec.
Se pdf fil nedenfor for fullstendig studieprogram/innhold

Sammendrag

Varighet: 4 år
Oppstart: Januar og September
Utdanningsinstitutt: Universidad Europea
Type utdanning: Bachelor
Skolepenger pr år : ca 14.400 euro i Madrid/ ca 10.000 euro i Valencia
Dekkes av Lånekassen

Søknads- og opptakskriterier
Sammen med Vitnemål / karakterutskrift fra vg.skole- studiespesialiserende:
Pass
Written Intervju (Vi sender deg mal)
Engelsk test- online
Psykoteknisk test- online

Hvordan søke?
Ta kontakt, så sender vi deg all nødvendig info, opptak og søknadskriterier:  inger@studieriutlandet.org
Studier i Utlandet sender deg også all info om innlogging til tester mm.


Søknadsfrister
Fortløpende opptak fra januar det året du starter opp den påfølgende høst
Det vil nå også bli mulighet for opptak januar hvert år.
ca 14 dager etter at alle tester er gjort, og søknadskjemam er fullstendig, vil du eventuelt fpå tilbud om plass.
Du vil da få ca 3 uker på deg til å betale en reservasjonsavgift på 1200 euro ( en del av skolepengebeløpet), som er din bekreftelse på at du er sikret plass/tatt opp ved universitetet.

European University Cyprus: The School of Business Administration

Handelshøyskolen tar sikte på å forberede studentene på en produktiv og sosialt ansvarlig karriere i næringslivet og å generere innovative ideer med sterk vekselvirkning mellom næringsliv, industri og samfunn.

Velg blant 5 ulike retninger:

Aviation Management
Business Economics

Business Studies( Asdministration)

Energy Resources Management ( Oil & Gas)
Marketing Communications and Social Media
Hotel Tourism & Event Management
Klikk her for full programoversikt : The School of Business Administration
Skroll deg nedover siden, for å kunne klikke deg inn på de korresponderende program

Sammendrag

Varihet: 4 år
Oppstart: Januar  og September
Utdanningsinstitutt: European University Cyprus
Type utdanning: Bachelor
Skolepenger pr år : ca 8.700 euro

Dekkes av Lånekassen

Søknads- og opptakskriterier

Ferdig utfylt søknadsskjema
Pass
Passbilde
Vitnemål/Karkterutskrift ( 1.2.3.året) – på engelskk
Bekreftelse på engelsk språkkunnskap ( enten vitemål vgs, eller egen engelsk online test- EPT)
Alternativt IELTE/TOEFL test

Hvordan søke?

Ta kontakt, så sender vi  deg all nødvendig info og opptak og søknadskriterier/papirer : inger@studieriutlandet.org

Søknadsfrister

På de fleste programer det oppstart  2 ganger i året, januar og september.
Fortløpende opptak hele året.
Etter at søknad er mottatt, og alle nødvendige papirer er sendt med, vil det ta ca 3 uker før du får beskjed om resultatet. dette får du sammen med et admissionletter.
Du vil ha en viss tid på deg til å betale reservasjonsavgiften på 1100 euro ( dette er en del av skolepengene), som er ditt endelige bevis på at du er opptatt ved universitetet.

Meny

Trenger du hjelp?

Vi hjelper deg gratis gjennom hele søknadsprosessen. Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt.