fbpx

UIC Barcelona - Universitat Internacional de Catalunya

Et prestisjetunge universitet og hjem til over 7000 studenter- i den pulserende byen Barcelona

aRkitekt

Varighet: 5  år

2 første år 100% engelsk

3-5 år 80% engelsk / 20% spansk.
Åpent for søknad desember-juni
Oppstart: September

UIC Barcelona

Universitetet

UIC tilbyr små klasser, tette bånd til lærere og admisnistrasjon, og et internasjonalt miljø.
I tillegg til kunnskap, forskning og kunnskapsoverføring investerer vi tid og krefter ved å lære slik at vi kan forandre verden.

Her finner du 9 grunner til hvorfor Barcelona er den perfekte studentby:
En verdensby m/en internasjonal og multikulturell atmosfære.
Ranket som en av de beste internasjonale byer å leve i.
En verdensleder innen innovasjon, business, kultur, kunst & design.
Muligheten for å lære spansk, verdens nest mest utbredte språk.
Klima, mat, kultur aktivitetere, arkitektur, night-life, trygghet, vennlig, strand, nærhet til fjell…..
Fantastisk studentliv.Mer enn 250.000 studente
Lave bo- og levekostander sammenlignet med andre deler av Europea, spesielt Norge.
Generelt lavere skolepengeandel en England, Australia og U.S.A
Barcelona er plassert i hjertet av Europa, og med gode kommunikasjonsmuligheter innad i Spania, og til resten av Europa.

 

Arkitekt

Anerkjent studiet m/intergrert Masterprogram.
Ved ESARQ-skolen for arkitektur v/UIC Barcelona, vil du oppleve små klasser, tett oppfølging og internasjonalet miljø. UIC har studenter med mer enn 20 forskjellige nasjonaliteter og en av de bredeste internasjonale akademiske programmer på marked takket være avtaler med universiteter Worldwide.

Tannlege m/link til odontologisiden

Arkitekt opptak

Mer tekst om emnet? Mer tekst om emnet? Mer tekst om emnet? Mer tekst om emnet?

FAQ

Ofte stilte spørsmål

Skolepengene varierer for de ulike programmene fra ca. 8.000 euro for tannlege det første året ( til 11-1200 euro i år 2 og 3 ) til tannlege

Utdanningsstøtten /Basisstøtten
Kr 101.00 -årlig blir gitt som lån, hvorav 40% av støtten omgjøres til stipend forutsatt at alle eksamener er bestått. Beløpet betales ut 2 ganger i året.

Når du har avsluttet utdanningen i utlandet, må du selv sende inn kopi av vitnemål eller endelig eksamensutskrift, slik at Lånekassen kan gjøre om lån til stipend. Omgjøringen skjer når skatteetaten sender likningen din til oss ( Lånekassen) i november, året etter at du fikk støtte. Derfor må du vente en stund før du vet hvor mye som blir gjort om til stipend.

Skolepengestøtten

Lånekassen gir skolepengestøtte til hel eller delvis dekning av skolepenger utenfor Norden med inntil kr 120.433 pr år. På Bachelor nivå fordeles beløpet på 50% lån og 50% stipend opptil kr 61590. Skolepenger utover dette blir gitt som lån. PÅ Masternivå blir 30% gitt som lån og 70% som stipend opptil kr 61.590. Skolepenger utover dette blir gitt som lån.

Du må dokumentere betalte skolepenger for siste skoleår, dersom du ikke tidligere har sendt inn C-skjema med disse opplysningene. Du bør helst gjøre det etter hvert studieår.

Du får også tilskudd til hjemreisepenger, se også linken til Lånekassen for utdanning i utlandet

Alle studenter anbefales å melde seg inn i ANSA. De har blant annet en god forsikringsordning for utenlandsstudenter. Denne forsikringen er skreddersydd for studenter i utlandet og inkluderer for eksempel brann, vannskader, hjemreise v/ulykke og sykdom mm.  I tillegg må du ha Europeisk Helseforsikring. Det har du automatisk som norsk statsborger, men du må kontakte Helfo for å få Helfokortet. Dette gjelder i utlandet sammen med ID eller pass.

I Spania må̊ alle studenter registrere seg i «Register of forregner» og også̊ søke om og få et N.I.E nr. Dette er noe som gjøres etter at du har kommet ned, og skolen er behjelpelig med dette. Vi har også et kontaktkontor, Homologation student service / informadrid@hostudents.com, som kan bistå med alt mulig av praktiske ting i Spania, som finne leilighet, hjelpe deg med å opprette Spansk bankkonto, NIE nummer, godkjenne det norske vitnemålet for studie i Spanian mm. Ellers er også skolen behjelpelig med dette.

Aktuelt

Referanser

Meny