fbpx
Søk
Close this search box.

Bachelor in Management

Bachelor in Management

Studier Internasjonale Realsjoner, på engelsk, i hjertet av Europa og med mulighet for utveklsing til London School of Economics! Du får også med deg ny kultur og kulturforståelse, og med utvekslingsmuligheter Worldwide.

Global Bachelor in International Relations er et 4-årig bachelorprogram. Den globale bachelorgraden tar sikte på å utdanne og trene kompetente, ansvarlige fagfolk, og gjøre deg i stand til å analysere og forstå alle slags internasjonale relasjoner (sosial, politisk, økonomisk og sosiologisk). I studiet tilegner du deg også ferdigheter som konfliktløsninger og taktikk for å kunne bringe de involverte parter sammen og oppfordrer dem til samarbeid.

Er du interessert i å lære om ulike samfunn, kulturelle tradisjoner og institusjoner rundt om i verden? Lurer du på hvorfor noen land er rikere enn andre? Hvorfor er noen i fred og andre i krig? Er du interessert i å lære hvordan internasjonale konflikter kan løses fredelig? Vil du forstå hvordan forskjellige regionale sivilisasjoner har utviklet seg, og hvordan disse egenskapene fortsetter å påvirke samfunnene i dag? Det grunnleggende programmet i internasjonale relasjoner er et unikt program som adresserer disse temaene. Verktøy som kombinerer historie og statsvitenskap, økonomi og jus, sosiologi og psykologi, gir dette programmet en sammenhengende tverrfaglig læreplan som gjør at studentene kan utvikle sin forståelse av hvordan mennesker, grupper, land og internasjonale organisasjoner samhandler i ulike deler av verden.

Visste du at dette programmet har en avtale med LSE (London School of Economics)? I første semester 4. året, vil du kunne ta et skreddersydd opplegge v/LSE, og med dette får du også vitnemål fra LSE.

Dette er et integrert tverrfaglig program som inkluderer kurs om politikk, jus, sosiologi og økonomi.
Med en engelskspråklig læreplan og muligheter for flere studieperioder i utlandet, blant annet ved Pace University (New York), McGill (Canada), London School of Economics and Political Science, San

Du finner detaljert innhold/pensum i pdf filen, som er opplastet nedenfor, i Ikonboksene om Global International realtions v/Universidad Europea i Madrid


Sammendrag

Varighet: 4 år
Studielån/Stipend: Ja, dekkes av Lånekassen
Heltid/Deltid: Heltid
Type utdanning: 4- årig Bachelor degree
Søknad: Fortløpende opptak fra januar
Oppstart: september

Ta kontakt for å få tilsendt søknadsskjema med info om søknads- og opptakskriterier.

International relations & Global Affairs (IRGA) Milano

The School of Political and Social Sciences har en lang tradisjon og er blant de første fakultet som ble etablert ved Università Cattolica, så tidlig som  i 1921.

IRGA gir studentene mulighet til å utvikle tverrfaglig kunnskap om politiske, økonomiske, historiske, sosiologiske og juridiske aspekter av komplekse internasjonale problemer. Ved å studere hvordan disse disiplene synliggjøres, definere og analysere internasjonale relasjoner, gis studentene et godt grunnlag for videre  studier. Det gir også studentene viktige ferdigheter til å gjennomføre tverrfaglig forskning og samarbeid, og verktøyene for å forstå situasjoner i virkelige verden.
Programmets tverrfaglige tilnærming går utover språket i økonomi og jus, og tar opp de historiske, sosiale og politiske bekymringene som virkelig står på spill, og omvendt.


Sammendrag

Varighet: 3 år
Studielån/Stipend: Ja, dekkes av Lånekassen
Heltid/Deltid: Heltid
Type utdanning: 3- årig Bachelor degree
Søknad: Fortløpende opptak fra desember året før oppstart
Oppstart: September

Ta kontakt for info om søknads- og opptakskriterier.
NB! Krever R matte og god karakter i dette faget! Hvis du ikke tilfredsstiller matematikkkarvet, vil detvære mulig å ta et online forkurs.

Global International Relations v/ Universidad Europea i Madrid

International relations & Global Affairs v/ Università cattolica Milano

FAQ

Ofte stilte spørsmål

Universidad Europea Madrid( Global International Relations) : 14.400 euro pr. år

Cattolica Milano (INternational relations & Global Affairs): Ca 8.000 euro pr år 

Regent`s University London:  ca 17.500 pund pr. år

Utdanningsstøtten /Basisstøtten
Kr 115.00 -årlig blir gitt som lån, hvorav 40% av støtten omgjøres til stipend forutsatt at alle eksamener er bestått. Beløpet betales ut 2 ganger i året.

Når du har avsluttet utdanningen i utlandet, må du selv sende inn kopi av vitnemål eller endelig eksamensutskrift, slik at Lånekassen kan gjøre om lån til stipend. Omgjøringen skjer når skatteetaten sender likningen din til oss ( Lånekassen) i november, året etter at du fikk støtte. Derfor må du vente en stund før du vet hvor mye som blir gjort om til stipend.

Skolepengestøtten

Lånekassen gir skolepengestøtte til hel eller delvis dekning av skolepenger utenfor Norden med inntil kr 131.386. I tillegg kan du få inntil kr 101 800 kr mer i lån for kostbare studier,  pr år.
På Bachelor nivå fordeles beløpet på 50% lån og 50% stipend inntil kr kr 67.181. Skolepenger utover dette blir gitt som lån.

På Masternivå, vil støtte til skolepenger inntil 67 191 kroner består av 70 prosent stipend (47 034 kroner) og 30 prosent lån (20 157 kroner). Beløp over 67 191 kroner blir bare gitt som lån. Stipendandelen av skolepengestøtten er altså maksimalt 47 034 kroner.

Du må dokumentere betalte skolepenger for siste skoleår, dersom du ikke tidligere har sendt inn C-skjema med disse opplysningene. Du bør helst gjøre det etter hvert studieår.

Du får også tilskudd til hjemreisepenger, se også linken til Lånekassen for utdanning i utlan

Alle studenter anbefales å melde seg inn i ANSA. De har blant annet en god forsikringsordning for utenlandsstudenter. Denne forsikringen er skreddersydd for studenter i utlandet og inkluderer for eksempel brann, vannskader, hjemreise v/ulykke og sykdom mm.  I tillegg må du ha Europeisk Helseforsikring. Det har du automatisk som norsk statsborger, men du må kontakte Helfo for å få Helfokortet. Dette gjelder i utlandet sammen med ID eller pass.

I Spania må̊ alle studenter registrere seg i «Register of forregner» og også̊ søke om og få et N.I.E nr. Dette er noe som gjøres etter at du har kommet ned, og skolen er behjelpelig med dette. Vi har også et kontaktkontor, Homologation student service / informadrid@hostudents.com, som kan bistå med alt mulig av praktiske ting i Spania, som finne leilighet, hjelpe deg med å opprette Spansk bankkonto, NIE nummer, godkjenne det norske vitnemålet for studie i Spanian mm. Ellers er også skolen behjelpelig med dette.

Vi formidler bomuligheter også. Ta kontakt for mer info.

   
   
   
   
   

Meny

Trenger du hjelp?

Vi hjelper deg gratis gjennom hele søknadsprosessen. Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt.