fbpx

Bachelor in Management

 Madrid – Barcelona – Valencia- Milano – Toulouse – Dijon – Lyon – Kypros

International Business – International Management –  Economics & Management
Economics & Finance – Accounting

Bachelor in Management

I en stadig mer global verden, er behovet for internasjonal kunnskap og felles forståelse stadig  økende. Norge som nasjon er helt avhengig av en en internasjonal forståelse, både hva gjelder kultur, språk og samhandling. Det finnes mange retninger innenfor Management.
Ofte har hver institusjon sin egen betegnelse, selv om fagene innad kan være ganske like.
Nedenfor finner du de ulike programtilbud v/de ulike universitet/Business school, listet opp i følgende  rekkefølge:

Toulouse Business School –  Barcelona & Toulouse: Bachelor in Management
Burgundy School of Business –  Dijon & Lyon:
Bachelor in Management.
Univeristà Cattolica  Milano:
Bachelor in Communication Managemen –  Fashion, Food and Material Cultures 
Universidad Europea Madrid:
Bachelor degree in Business Administration
Universidad Europea Valencia: Global Bachelor Degree in Business Management (& Entrepeneurship)
European University Cyprus: Bachelor of Business Administration –  Business Studies.
European University Cyprus: Bachelor of Business Administration –  Marketing Communications and Social Media.

Hotel Tourism & Event Management Se denne link

Toulouse Business School - Barcelona & Toulouse: Bachelor in Management

TBS er Trippel Akkreditert!
Franskeid skole med fullverdig campus i Barcelona.
Gjentatte ganger ranket som et av de beste Bachelorprogram i Frankrike.
Det er det samme internasjonale programmet som undervises i begge land, og nå også i Casablanca(Marocco).
Mulighet for å studere i 3 land ila 3 år. Du kan feks starte i Barcelona, exchange 2. semester 2 år, og Toulouse 3. året
Eller, du kan være i ett land/ved en campus i alle 3 årene, eventuelt kun en utveksling i 2. året. det er det samme program, som undervisese både i Frankrike og i Spania. Du får både fransk og spansk vitnemål ved graduadtion.

TBS Bachelor intensjon er å trene allsidig ledere med en sterk internasjonal dimensjon som inneholder spesifikke sektorer og ledelsesmessige ferdigheter. Det er et krevende program som gir mange  muligheter og strukturelle erfaringer for det frmtidige arbeidsmarkedet.
Med dette bachelorprogrammet fra kan du TBS Bachelor kan du starte din karriere innenfor mange områder, skape din egen bedrift, eller bygge på med et Masterprogram.

Se fullstendig program i pdf fil ovenfor.

Sammendrag
Varighet: 3 år
Oppstart: September
Utdanningsinstitutt: TBS Barcelona og Toulouse
Type utdanning: International Bachelor in Management
Skolepenger pr år :  10.400 euro
Dekkes av Lånekassen

Søknads- og opptakskriterier
Sammen med Vitnemål/karakterutskrift fra vg.skole- studiespesialiserende:
Engelsk test- online
Video intervju

Hvordan søke?
Studier i Utlandet hjelper deg med all info og søknads og opptaksprosess.
Ta kontakt med :
andrea@studieriutlandet.org
inger@studieriutlandet.org

14 dager atter sendt søknad, vil du bli kontaktet av TBS for å avtale dato for engelsk test og videointervju.
Ca. 14 dager etter dette igjen, vil du få svar på om du er tatt opp, eller ei.

Søknadsfrister
Fortløpende opptak fra  November – juni.
Du får 2-3 uker til å takke ja til plassen. Dette gjør du ved å betale 40% av skolepengene for ett år.

Burgundy School of Business - Bachelor in Management

BSB er Dobbel  Akkreditert!
Med campus i Dijon & Lyon.
Mulighet for exchange til utlandet, men også mellom begge campus; Dijon & Lyon.

Dette er et 3-årig program designet for å gi deg de essensielle ferdighetene som trengs i ledelse, markedsføring og business.
Programmet vil gi deg mulighet for internasjonal fordypning og sterke forbindelser med næringslivet. Pedagogikken de bruker er «learn by doing», veiledet av et dedikert lærerteam som gjør sitt ytterste for å gi hver elev individuell støtte. På hvert trinn vil du bli guidet, coachet, oppmuntret og utfordret.

39% internasjonale professorer
Mulighet til å studere i utlandet i ett semester til 1 år, der du kan velge blant alle BSBs partneruniversitet omkring i hele verden.
4-ukers engelskspråklig praksis i Canada eller Irland
Opp til 13 måneders internship ila 3 år.

Ta kontakt for mer info og hjelp til søknadsprosedyre. Vi hjelper deg gratis gjennom hele søknads- og opptaksprosessen mm. Programmet støttes av Lånekassen.

Se fullstendig program i pdf fil ovenfor.

Sammendrag
Varighet: 3 år
Oppstart: September
Utdanningsinstitutt: BSB Dijon & Lyon
Type utdanning: International Bachelor in Management
Skolepenger pr år: ca 8.500 euro
Dekkes av Lånekassen- Grand Ecole

Søknads- og opptakskriterier
Sammen med Vitnemål/karakterutskrift fra vg.skole- studiespesialiserende:
Vitnemål på engelsk.
IELTE/TOEFL test
Logisk resonement – test.
Intervju.

Hvordan søke?
Studier i Utlandet hjelper deg med all info og søknads og opptaksprosess.
Ta kontakt med :
andrea@studieriutlandet.org
inger@studieriutlandet.org


Søknadsfrister

Fortløpende opptak fra  November – juni.

Università Cattolica i Milano:  Communication Management - Fashion, Food and Material Cultures

I 2018 er cattolica ranket blant de 150 beste universiteter i verden innenfor økonomiske fag.

En mangfoldig og flerkulturell klasse vil berike studentens læringsprosess. Klasser undervises av fakultetet
(professorer, forelesere) med sterk akademisk, forskning og profesjonell bakgrunn, de fleste av dem har hatt undervisning og forskningserfaring i noen av verdens beste universiteter.

Grunngraden i kommunikasjonsledelse (COMMA) er et unikt program designet for studenter som er interessert i å lære om kommunikasjon innen mote og mat, mens de forstår hvilken rolle bærekraft spiller i disse sektorene, prinsippene og praksisen for bærekraftig utvikling i sammenheng med urbane kulturer, samt hvorfor antallet mat- og motebloggere vokser. Ved å kombinere sosiologi og medievitenskap, psykologi og økonomi, historie og statsvitenskap, sammen med jus, gir programmet en sammenhengende tverrfaglig læreplan som gjør at studentene kan utvikle sin forståelse av hvordan kommunikasjon fungerer i de kreative næringene, og spesielt innen mote og mat.

Sammendrag
Varihet: 3 år
Oppstart: September
Utdanningsinstitutt: Università Cattolica Milano
Type utdanning: Bachelor of Science
Skolepenger pr år : ca 8.000

Dekkes av Lånekassen

Søknads- og opptakskriterier
Italiensk karaktersnitt på 7-8. Tilsvarer norsk omregnet ca.3,7- 4,3 og over(«Godt betalt» ved omregning).
Engelsk nivå IELTS (min 6.0); TOEFL (IBT min. 80).
Motivasjonsbrev

Hvordan søke?
Ta kontakt, så sender vi deg all nødvendig info og opptak og søknadskriterier: 
andrea@studieriutlandet.org
inger@studieriutlandet.org
Du oppretter en egen online profil.
Fyller inn online søknadsskjemaet og laser opp dokumenter spurt etter :

Vitnemål/Karakterutskrift – på engelsk ( 1. og  2. år, samt 1. termin 3. år)
Pass
Motivasjonsbrev
Engelsk nivå ( TOEFL, eller IELTE test), hvis du ikke har IB diplom, eller engelsk som morsmål.

Søknadsfrister
1. Runde, 1.Desember- 1. Februar
2. Runde 2. Februar- 15. Mars
3. Runde 16.Mars- 15. April- Pleier å være fullt til denne fristen!
Du vil få svar på din søknad ca. 14 dager etter hver søknadsfrist. For å bli immatrikulert/at plassen er din, må du betale en prosentvis andel av skolepengene ila 3 uker etter at du har fått tilbud om plass.

Fullstendig programinnhold finner du på side14-15 i vedlagt pdf fil nedenfor.

Universidad Europea Madrid -Bachelor in Business Administration

Studer den eneste spanske BA (Business Administration) bachelorgraden som er anerkjent med Amerikansk akkreditering fra ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programmer), som verdsetter dyktighet i opplæring og kvaliteten på de akademiske programmene og professorer.

Velger du å studere her lærer du å tilegne deg ferdigheter på en innovativ måte kombinert med eksklusive perioder med utvekslingstudier på universiteter i andre land. Du vil også utvikle faglig kompetanse til å kunne arbeide i internasjonale selskaper på et internasjonalt nivå.I studiet vil du jobbe i små grupper hvor deltagelse vektlegges, arbeide som del av et team i reelle prosjekter, samt oppnå et internasjonalt perspektiv på forretning og administrasjon i globale miljøer.

Fra det andre studieåret vil du fullføre deler av studiet på prestisjefylte internasjonale universiteter, samt delta i obligatorisk praksis i bedrifter i andre land.
I løpet av det tredje studieåret får du fortrinnsrett til de beste universitetene i Europa gjennom Erasmus-programmet; og du vil fullføre deler av studiet (4. året) på de mest prestisjefylte universitetene som er spesialisert i økonomi- og forretningstudier. Du kan velge mellom blant annet London School of Economics i London, Pace University i New York eller McGill University i Quebec.
Se pdf fil nedenfor for fullstendig studieprogram/innhold

Sammendrag

Varighet: 4 år
Oppstart: September
Utdanningsinstitutt: Universidad Europea
Type utdanning: Bachelor
Skolepenger pr år : ca 12.000 euro.
Dekkes av Lånekassen

Søknads- og opptakskriterier
Sammen med Vitnemål / karakterutskrift fra vg.skole- studiespesialiserende:
Pass
Written Intervju
Engelsk test- online
Psykoteknisk test- online

Hvordan søke?
Ta kontakt, så sender vi deg all nødvendig info om opptak og søknadskriterier:
andrea@studieriutlandet.org
inger@studieriutlandet.orginger@studieriutlandet.org


Søknadsfrister
Fortløpende opptak fra januar det året du starter opp den påfølgende høst
Ca 10 dager etter at alle tester er gjort, og søknadskjemam er fullstendig, vil du eventuelt fpå tilbud om plass.
Du vil da få ca 3 uker på deg til å betale en reservasjonsavgift på 1200 euro ( en del av skolepengebeløpet), som er din bekreftelse på at du er sikret plass/tatt opp ved universitetet.

Universidad Europea Valencia: Global Bachelor in Business Management

I løpet av 3. året vil studenten ha sin første internasjonale tur til Hochschule Trier, i Tyskland mellom januar og juni.
I det fjerde året, internasjonale turer går til Dublin School of Economics eller Pace University of New York,
også mellom månedene januar og juni.
I 2. år,vil du også ha mulighet til utveksling- om ønskelig.
Det er hundrevis av forskjellige universitetsavtaler tilgjengelig over hele verden.

Med vår metodikk vil du bruke kunnskapen du har lært til å virkeliggjøre tilfeller eller antagelser gjennom studiene. Du vil bruke forskjellige laboratorier som Consulting Lab eller International Relations Observatory og samarbeide med studenter fra andre områder; akkurat som du vil i et selskap med kolleger fra andre avdelinger

Du vil bruke simulatorer i klassen for analyse, forskning og økonomisk simulering innen internasjonal virksomhet

Sammendrag

Varighet: 4 år
Oppstart: September
Utdanningsinstitutt: Universidad Europea
Type utdanning: Bachelor
Skolepenger pr år : ca 12.000 euro.
Dekkes av Lånekassen

Søknads- og opptakskriterier
Sammen med Vitnemål / karakterutskrift fra vg.skole- studiespesialiserende:
Pass
Written Intervju
Engelsk test- online
Psykoteknisk test- online

Hvordan søke?
Ta kontakt, så sender vi deg all nødvendig info om opptak og søknadskriterier:
andrea@studieriutlandet.org
inger@studieriutlandet.orginger@studieriutlandet.org


Søknadsfrister
Fortløpende opptak fra januar det året du starter opp den påfølgende høst
Ca 10 dager etter at alle tester er gjort, og søknadskjemam er fullstendig, vil du eventuelt fpå tilbud om plass.
Du vil da få ca 3 uker på deg til å betale en reservasjonsavgift på 1200 euro ( en del av skolepengebeløpet), som er din bekreftelse på at du er sikret plass/tatt opp ved universitetet.

European University Cyprus: Bachelor of Business Administration -  Marketing Communications and Social Media.

I en verden av «Followers»  og «Influencers»,  » Big data» og «Segment-of-One», trenger organisasjoner mennesker som kan hjelpe til med å bygge merkevarer.

Markedsførings- og digital kommunikasjon ved EUC gir deg de tekniske og myke ferdighetene for å hjelpe organisasjoner til å konkurrere om oppmerksomhet i en integrert og digitalisert global økonomi. Vår grad tar sikte på å gi næring til kreative, etiske og strategiske ledere ved å tilby kurs av høy kvalitet og med praktisk erfaring.
Studentene vil ta del i samtidskonsepter og praksis innen sentrale områder innen markedsføring, digitale medier og sosiale medier for å lykkes i den raske og dynamiske markedsføringsindustrien.
Programmet fokuserer på praktiske, virkelige oppgaver og øvelser, som dyrker teamarbeid, kommunikasjon og analytiske ferdigheter. Studentene våre støttes og oppmuntres til å få erfaring gjennom plasseringer og praksisplasser under studietiden

Sammendrag

Varihet: 4 år
Oppstart: Januar  og September
Utdanningsinstitutt: European University Cyprus
Type utdanning: Bachelor
Skolepenger pr år : ca 9.000 euro

Dekkes av Lånekassen

Søknads- og opptakskriterier

Ferdig utfylt søknadsskjema
Pass
Vitnemål/Karkterutskrift ( 1.2.3.året) – på engelskk
Bekreftelse på engelsk språkkunnskap ( enten vitemål vgs, eller egen engelsk online test- EPT)
Alternativt IELTE/TOEFL test
Gjerne motivasjonsbrev.

Hvordan søke?

Søknadsfrister

På de fleste programer det oppstart  2 ganger i året, januar og september.
Fortløpende opptak hele året.
Etter at søknad er mottatt, og alle nødvendige papirer er sendt med, vil det ta ca 3 uker før du får beskjed om resultatet. dette får du sammen med et admissionletter.
Du vil ha en viss tid på deg til å betale reservasjonsavgiften på 1100 euro ( dette er en del av skolepengene), som er ditt endelige bevis på at du er opptatt ved universitetet.

European University Cyprus: Bachelor of Business Administration -  Business Studies.

Hver bransje trenger markedsførere, ledere, finansanalytikere, talentrekrutterere og innovatører – med andre ord – Business Studies.
Enten lidenskapen din er fotball eller mote, sosiale medier eller reiser – alt har en forretningsside. En godt avrundet og fleksibel grad, BBA i Business Studies trener studenter i praktiske forretningskunnskaper på områder som regnskap, økonomi, personalforvaltning, strategi, endringsledelse og kvantitativ og kvalitativ analyse. EUC Business Studies-graden gir deg mulighet til å løse virkelige problemer, tilføre verdi til produkter eller tjenester og starte din egen virksomhet. 

Sammendrag

Varihet: 4 år
Oppstart: Januar  og September
Utdanningsinstitutt: European University Cyprus
Type utdanning: Bachelor
Skolepenger pr år : ca 9.000 euro

Dekkes av Lånekassen

Søknads- og opptakskriterier

Ferdig utfylt søknadsskjema
Pass
Vitnemål/Karkterutskrift ( 1.2.3.året) – på engelskk
Bekreftelse på engelsk språkkunnskap ( enten vitemål vgs, eller egen engelsk online test- EPT)
Alternativt IELTE/TOEFL test
Gjerne motivasjonsbrev.

Hvordan søke?

Ta kontakt, så sender vi deg all nødvendig info om opptak og søknadskriterier:
andrea@studieriutlandet.org
inger@studieriutlandet.orginger@studieriutlandet.org

Søknadsfrister

For  de fleste programer det oppstart  2 ganger i året, januar og september.
Fortløpende opptak hele året.
Etter at søknad er mottatt, og alle nødvendige papirer er sendt med, vil det ta ca 3 uker før du får beskjed om resultatet. dette får du sammen med et admissionletter.
Du vil ha en viss tid på deg til å betale reservasjonsavgiften på 1100 euro ( dette er en del av skolepengene), som er ditt endelige bevis på at du er opptatt ved universitetet.